Aktualności | 8 zagadek, 10 nagród

8 zagadek, 10 nagród

Veröffentlicht: 02.12.2010 / Section: Miasto  Kultura 

Horst Bienek – nieżyjący już, a urodzony w Gliwicach pisarz, publicysta i tłumacz – zawsze z nostalgią wspominał miasto swego dzieciństwa.

Górnośląska mentalność, sposób postrzegania świata na zawsze naznaczyły jego życie. Dawał temu wyraz w powieściach i opowiadaniach. Jakich? To pytanie adresowane do sympatyków Bienkowej prozy, uczestniczących w kończącym się konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej „Czytamy Horsta Bienka”. W taki oto sposób – cyklem zagadek literackich – MBPW Gliwicach świętuje 80. rocznicę urodzin twórcy.
To ostatnia, ósma zagadka, związana z tytułem jednej z książek Horsta Bienka. Ich fragmenty zamieszczaliśmy cyklicznie na stronie internetowej MBP i na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego (w pierwszym wydaniu każdego miesiąca, począwszy od maja br.) oraz udostępnialiśmy w każdej filii bibliotecznej – podkreśla Grażyna Lazar, dyrektor MBP. Zainteresowanym przypominamy zatem, co robić dalej. Po odgadnięciu wszystkich zagadek należy wypełnić formularz konkursowy (dostępny na stronie www.biblioteka.gliwice.pl oraz w każdej filii MBP), opatrzyć go dopiskiem CZYTAMY HORSTA BIENKA i dostarczyć do 10 grudnia do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 – osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl). Ogłoszenie wyników konkursu z Bienkiem w roli głównej nastąpi w grudniu. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 10 atrakcyjnych nagród. (kik)
Informacje: Anna Pietras, Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, tel. 32/238-26-24