Kto odśnieża miasto?

Hinzugefügt: 29.11.2010 / Bereich:

Gliwice są podzielone na 9 dużych rejonów odśnieżania.

Kto jest zobowiązany do usuwania śniegu zalegającego na ulicach i chodnikach naszego miasta (czyli – jak zapisano w umowie – „zapewnienia przejezdności i zabezpieczenia przed śliskością”)? Trzy przedsiębiorstwa – Zakład Usługowy „KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH” z Bytomia, bytomska spółka EKOŚRODOWISKO oraz FHPU ANKA z Gliwic Pierwsza z tych firm ma za zadanie dbać o zimowe utrzymanie sześciu rejonów miasta, oznaczonych liczbami 3, 4, 6, 7, 8 i 9. Druga obsługuje rejon o numerze 2, natomiast trzecia – rejony nr 1 i 5. Szczegółowy wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych rejonów można znaleźć na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w dziale „AKCJA Zima”.
Obowiązek zimowego utrzymania dróg i chodników w Gliwicach dotyczy prawie 422 km jezdni oraz niemal 27 km ciągów pieszych. Do ich odśnieżania – jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach – przeznaczono 8 dużych ciągników z pługiem rozrzutnikiem, 2 koparki, mikrociągnik z pługiem do odśnieżania chodników, 35 pługo-piaskarko-solarek i samochód z pługiem wirnikowym. Miasto ma patrolować ponadto 6 samochodów ZDM. – Mieszkańcy Gliwic powinni zgłaszać wszelkie postulaty i uwagi na temat akcji „ZIMA” do dyspozytora Centrum Ratownictwa Gliwice, tel. 32/231-98-76 (numer obsługiwany przez całą dobę). W Zarządzie Dróg Miejskich kwestie odśnieżania koordynuje Aleksander Foit (tel. 667-096-222). Zastępuje go Katarzyna Gamrot (tel. 667-096-122) – przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM.
Warto wiedzieć, że niektóre drogi wewnętrzne w mieście nie znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej ZDM. Przypominamy również, że odśnieżaniem trasy A4 w obrębie Gliwic i zjazdów autostradowych zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Gdy nadchodzi zima, pojawia się także problem z nieodśnieżonymi chodnikami przy posesjach prywatnych. Pamiętajmy zatem, że usuwanie śniegu z takich miejsc należy do obowiązków właścicieli posesji przylegających do chodnika. Nie jest to powinność zarządcy dróg publicznych! Tę kwestię wyraźnie reguluje obowiązujące w naszym kraju ustawodawstwo – uświadamia Jadwiga Jagiełło-Stiborska. (kik)
Informacje: Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM, tel. 32/237-65-00
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking