Podnoszą kwalifikacje

Hinzugefügt: 29.11.2010 / Bereich:

Ponad pół miliona złotych będzie kosztować realizacja projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”.

Pieniądze na ten cel gliwicki samorząd pozyskał w całości ze źródeł zewnętrznych – głównie z Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), ale w części także z budżetu państwa.
Projekt będzie realizowany do marca 2012 roku przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Jego celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia dla 52 nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z 12 gliwickich szkół. Zyskają oni szansę na odbycie dwutygodniowych staży (70 godzin) w różnych regionalnych przedsiębiorstwach, a także ośmiogodzinnej wizyty studyjnej w firmie spoza naszego województwa. Przewidziano też prace zespołowe: m.in. wymianę doświadczeń po stażach, przygotowanie konspektów lekcji i prezentacji multimedialnych. Całość zwieńczy zbiorcza publikacja oraz konferencja dla przedstawicieli środowiska oświatowego i lokalnych pracodawców. (topa)
Informacje: Wydział Edukacji UM, tel. 32/238-54-51

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking