Będą zmiany w komunikacji

Hinzugefügt: 18.11.2010 / Bereich:

Gotowa jest „Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach”.

Dokument został przyjęty kilka dni temu. Prace nad strategią trwały od lipca, a ich celem było zbadanie kondycji komunikacji miejskiej i wskazanie działań, jakie można podjąć w celu jej usprawnienia. Zadaniem zajęli się eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Robert Tomanek (prorektor uczelni) i dr Grzegorz Dydkowski z Katedry Transportu. Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i zmieniające się potrzeby pasażerów, wytyczyli najważniejsze kierunki postępowania. Kolejnym krokiem będzie przejście od teorii do praktyki i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Dokument został opublikowany na stronie internetowej www.gliwice.eu (dział Samorząd/Biblioteka – Strategie i plany). (al)
Informacje: Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice, tel. 32/238-54-05

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking