Aktualności | Wyróżnienie dla Muzeum

Wyróżnienie dla Muzeum

Veröffentlicht: 16.11.2010 / Section: Miasto  Kultura 

Europejskie Forum Muzealne, działające pod auspicjami Rady Europy i przyznające nagrodę EMYA 2010 (European Museum of the Year Awards), dobrze oceniło działalność Muzeum w Gliwicach.

Gremium doceniło organizację instytucji, podkreślając, że placówka „zachowuje jedność funkcjonowania w ramach czterech, znajdujących się w różnych częściach miasta, oddziałów”, a także znakomity stan konserwatorski drewnianej wieży Radiostacji Gliwickiej, różnorodność tematów podejmowanych w muzealnych projektach oraz nowoczesną formę przekazywania wiedzy historycznej. – Dobra opinia o Muzeum w Gliwicach wyrażona przez tak prestiżowe gremium jest nagrodą dla wszystkich, którzy poświęcają mu swój czas i energię - nie tylko pracowników, lecz także przyjaciół i współpracowników naszego Muzeum – mówi Magdalena Foltyniak z Muzeum w Gliwicach. (bom)
Informacje: Dział Upowszechniania Muzeum w Gliwicach, tel. 32/335-44-03