2017-07-28

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 9) polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku

2017-07-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę etniczną i jazzową, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku (nr 8)