Ważne dla pozarządowców!

Hinzugefügt: 21.10.2010 / Bereich:

Do 25 października w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych można zgłaszać chęć zorganizowania prac społecznie użytecznych przewidzianych na 2011 r. – zawiadamia GCOP.

Formularz wniosku jest udostępniany za pośrednictwem adresu e-mailowego gcop@gcop.gliwice.pl. – Kwestionariusze zebrane drogą elektroniczną zostaną przekazane Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach – informuje Centrum. Warto wiedzieć, że w świetle zapisów ustawy (O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) prace społecznie użyteczne to prace „wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywna lub na rzecz społeczności lokalnej.” Przypominamy jednocześnie, że osoby skierowane do prac społecznie użytecznych mogą pracować do 10 godzin tygodniowo. Prace te są refundowane w 60% z Funduszu Pracy, a w 40% pokrywane przez daną organizację pozarządową. (kik)
Informacje: Anita Szczecina, GCOP, tel. 32/238-24-55

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking