Euro dla Gliwic

Hinzugefügt: 23.09.2010 / Bereich:

Pierwsze unijne dotacje nasze miasto pozyskało prawie 10 lat temu. Od tamtej pory gliwickie projekty otrzymały wielomilionowe wsparcie.

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej udało się zrealizować takie ważne przedsięwzięcia, jak: modernizacja gospodarki ściekowej, rewitalizacja poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice” czy przebudowa odcinka Drogi Krajowej nr 88.

W ciągu minionej dekady gliwicki samorząd, miejskie spółki i jednostki ubiegały się o unijne dofinansowanie 110 przygotowanych przez siebie projektów. Większości z nich, bo aż 68, otrzymało unijne wsparcie na łączną kwotę ponad 260 milionów złotych (w przeliczeniu jest to ponad 1400 zł na mieszkańca).
Warto wiedzieć, że Gliwice jeszcze w okresie przedakcesyjnym – w latach 2001 – 2004 – złożyły 5 wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2004 – 2006 dotację otrzymało już 27 przedsięwzięć, zaś od 2007 r. – 36.
 
Większość z nich to tzw. projekty miękkie, czyli mające charakter nieinwestycyjny, których wsparcie sięga od kilku tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Wśród nich dominują przedsięwzięcia edukacyjne i społeczne realizowane przez placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. W grupie projektów inwestycyjnych znalazły się z kolei: zakup sprzętu do diagnostyki (USG, RTG, EKG, aparatury okulistycznej), rewitalizacja Zamku Piastowskiego i poprzemysłowej strefy „Nowe Gliwice”, modernizacja gospodarki ściekowej, utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, przebudowa DK 88, realizacja pierwszego etapu budowy zachodniej obwodnicy miasta, rozbudowa ścieżek rowerowych.
 
Oprócz tego ostatnio do dofinansowania został zakwalifikowany projekt budowy hali sportowo-widowiskowej PODIUM. Wkrótce Gliwice otrzymają ponad 140 milionów na realizację tego zadania. Kilkanaście kolejnych wniosków o unijną dotację znajduje się w ocenie. Wśród nich są ważne dla miasta inwestycje, na które możemy pozyskać ponad 26 milionów złotych, m.in. modernizacja składowiska odpadów komunalnych, rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking