Gliwickie Forum Oświatowe

Hinzugefügt: 14.09.2010 / Bereich:

Przed trzema laty narodził się w naszym mieście pomysł aktywnego wspierania szkół stosujących w swojej działalności dydaktycznej nowoczesne metody nauczania. W tym celu postanowiono powołać do życia Gliwickie Forum Oświatowe.

Uznano, że utworzenie forum obywatelskiego, mającego wpływ na realizację publicznych zadań w dziedzinie oświaty i wychowania, może przyczynić się do podniesienia jakości edukacji oraz polepszenia warunków kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży. W piątek, 17 września, w dawnej sali sesyjnej UM (ul. Zwycięstwa 21) odbędzie się kolejne – dziewiąte już z rzędu – spotkanie uczestników GFO. Temat obrad: „Trudna droga przez gimnazjum…”. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking