Atrakcyjny Animator

Hinzugefügt: 26.08.2010 / Bereich:
Za sprawą unijnej dotacji powstanie w naszym mieście bezpłatne przedszkole. Otworzy ono swoje podwoje z początkiem października i będzie nosić nazwę ANIMATOR.
Tworzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach. Przedszkole będzie funkcjonować w Sośnicy.
Projekt jego uruchomienia był jedną z wielu inicjatyw zgłoszonych do udziału w regionalnym konkursie Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał najwyższą lokatę w swojej kategorii. W efekcie przyznano dotację unijną na realizację nagrodzonego pomysłu. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel 1,78 mln zł ze środków EFS.
Siedzibą nowego przedszkola będzie gmach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych przy ul. Sikorskiego 132 w Sośnicy. W parterowej części budynku wygospodarowano dla potrzeb placówki cztery sale lekcyjne wraz z zapleczem. Przyznana dotacja unijna umożliwi stowarzyszeniu prowadzenie działalności przedszkola przez okres dwóch lat (do końca lipca 2012 roku). – W pierwszym roku ANIMATOR będzie dysponował 60 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkałych na terenie Gliwic i Zabrza. Potem pula ta ulegnie poszerzeniu. W drugim roku przyjmiemy łącznie 80 maluchów. Przedszkole będzie mieć charakter integracyjny. Opieką obejmiemy również dzieci niepełnosprawne – wyjaśnia Grażyna Grzesik, prezes SAWRM.
Po roku 2012 placówka nie ulegnie likwidacji. Będzie nadal funkcjonować, ale już na zasadach zwykłej odpłatności za świadczone przez nią usługi opiekuńczo-edukacyjne. Nie można jednak wykluczyć i takiej ewentualności, że gliwickiemu stowarzyszeniu uda się pozyskać następną dotację unijną na kontynuowanie działalności bezpłatnego przedszkola. 
Od października br. ANIMATOR będzie funkcjonował codziennie od godz. 7.00 do godz. 18.00 przez cały rok (łącznie z wakacjami). Przewidziano atrakcyjne zajęcia dla maluchów: naukę języka angielskiego, lekcje wokalno-taneczne, rytmikę, kurs fotografii dla początkujących (przedszkolaki przygotują nawet – pod opieką dorosłych – album ze zdjęciami obrazującymi pobyt w placówce), zajęcia sportowe JuJiTsu, gimnastykę korekcyjną, a także jednodniowe wycieczki do ciekawych miejsc w Gliwicach i okolicy.
Nad realizacją programu będzie czuwać fachowy personel – 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 7 współpracujących z nimi zewnętrznych specjalistów. Planuje się również utrzymywanie stałego i bliskiego kontaktu z rodzicami brzdąców z ANIMATORA. – Będą oni pełnić istotną rolę w życiu przedszkola – zapewnia  autorka projektu. Szczegółowych informacji na temat naboru dzieci do placówki można zasięgnąć telefonicznie pod numerami 32/775-18-37 oraz 784-993-217. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking