Zatrudniasz kobiety?

Hinzugefügt: 10.08.2010 / Bereich:
logo

SDOLM

Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie „Dyskryminacja płci na rynku pracy”.

W jego ramach partnerzy z 5 krajów UE (Polski, Czech, Włoch, Niemiec i Francji) przygotują PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK, który będzie pokazywał, jak można przeciwdziałać dyskryminacji płci na rynku pracy oraz wspierać zatrudnianie kobiet.

Jeśli w Twojej firmie powszechna jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu, stwarzasz warunki sprzyjające łączeniu macierzyństwa z karierą zawodową, ułatwiasz kobietom pracę (np. poprzez elastyczny czas pracy, pracę na odległość, niepełny wymiar zatrudnienia), dofinansowujesz np. opiekę przedszkolną czy żłobek, w jakikolwiek inny sposób starasz się, by równe traktowanie nie było wyłącznie hasłem, podziel się dobrym przykładem! Opisz w ankiecie działania, które podejmowane są w Twojej firmie, a z pewnością wykorzystamy Twoje doświadczenie na arenie międzynarodowej – zachęca Borys Budka, koordynator projektu z ramienia Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Formularz ankiety można pobrać m.in. ze strony internetowej www.gliwice.eu (zakładka „dla przedsiębiorców”). Należy wypełnić go elektronicznie i odesłać w terminie do 31 sierpnia na adres borys.budka@ae.katowice.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej projektu www.sdolm.eu (zakładka boczna „Sdolm PL”). Projekt został objęty patronatem wojewody śląskiego i prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking