Ułatwienie dla przedsiębiorców

Hinzugefügt: 22.07.2010 / Bereich:

Wprowadzono kolejne ułatwienie dla klientów gliwickiego Urzędu Miejskiego. Osoby, które chcą zarejestrować, zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą czy też zmienić wpisy istniejące w urzędowych rejestrach, mogą to zrobić z wykorzystaniem elektronicznych formularzy.


W tym celu został uruchomiony tzw. Generator EDG-1, który umożliwia wypełnienie i wygenerowanie odpowiedniego wniosku. Jest on dostępny pod adresem internetowym https://gliwice.edg-1.pl. Można także zajrzeć do „Wirtualnego Biura Obsługi” na stronie www.gliwice.eu (na szarym pasku u góry). Tam, w dziale „Działalność gospodarcza” znajduje się odsyłacz do „Generatora”.
Po wprowadzeniu niezbędnych informacji system wygeneruje gotowy wniosek, który po zapisaniu można przesłać w formie elektronicznej do urzędu. Następnie w ciągu trzech dni przedsiębiorca albo jego pełnomocnik powinien zgłosić się do magistratu, aby wniosek podpisać. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może również złożyć go osobiście w urzędzie – Generator EDG-1 umożliwia wydruk wniosku oraz zapisanie go na dowolnym nośniku przechowującym dane (dysk komputera, pamięć przenośna itp.). Istnieje także możliwość przesłania wydrukowanego wniosku listem poleconym (wówczas podpis musi być poświadczony przez notariusza) bądź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu (w postaci pliku PDF) w ramach SEKAP-u. W takim przypadku konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis systemu SEKAP. Można go uzyskać w Centrum Certyfikacji SEKAP działającym w siedzibie gliwickiego magistratu. (bom)


Informacje : Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM, tel. 32/238-54-21

22 lipca 2010
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking