Weekendowe roboty drogowe

Aktualisiert: 15.07.2010 / Bereich: / pdf

We wszystkie soboty i niedziele w okresie od 17 lipca do 29 sierpnia będą prowadzone roboty drogowe wzdłuż ul. Rybnickiej, na odcinku od węzła autostrady A4 do granicy miasta – zawiadamia Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach.

W trakcie wykonywania prac nastąpi za każdym razem zamknięcie remontowanego pasa ruchu. Zaplanowano wahadłowy ruch pojazdów, przy użyciu sygnalizacji świetlnej. – Roboty będą prowadzone przez 7 kolejnych weekendów, od wczesnych godzin porannych w soboty do wczesnych godzin porannych w poniedziałki – wyjaśnia Elżbieta Tomaszewska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking