8 zagadek, 10 nagród

Hinzugefügt: 01.07.2010 / Bereich:

Horst Bienek – nieżyjący już, a urodzony w Gliwicach pisarz, publicysta i tłumacz – zawsze z nostalgią wspominał miasto swego dzieciństwa.

Spędził tu ledwie kilkanaście lat, lecz górnośląska mentalność, sposób postrzegania świata i ludzi na zawsze naznaczyły jego życie. Pisarz dawał temu wyraz w powieściach i opowiadaniach. Jakich? To pytanie adresowane do sympatyków Bienkowej prozy, uczestniczących w konkursie Miejskiej Biblioteki Publicznej „Czytamy Horsta Bienka”. W taki oto sposób – cyklem zagadek literackich – MBP świętuje 80. rocznicę urodzin twórcy.

Proponujemy czytelnikom literacką zabawę: odgadnięcie tytułów ośmiu książek Bienka, których fragmenty są cyklicznie zamieszczane na stronie internetowej MBP i na łamach Miejskiego Serwisu Informacyjnego oraz udostępniane w każdej filii bibliotecznej – przypomina Grażyna Lazar, dyrektor MBP w Gliwicach. Wraz z najnowszym wydaniem MSI w ręce zainteresowanych trafia TRZECIA ZAGADKA. Szczegóły – m.in. w internetowym numerze gazety, dostępnym w formie pliku pdf na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Dla mieszkańców”.
Po odgadnięciu wszystkich należy wypełnić formularz konkursowy (dostępny na stronie www.biblioteka.gliwice.pl oraz w każdej filii MBP), opatrzyć go dopiskiem CZYTAMY HORSTA BIENKA i dostarczyć do 10 grudnia do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 17 – osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl) – informuje Anna Pietras z Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Gliwicach.
Ogłoszenie wyników konkursu z Bienkiem w roli głównej nastąpi w grudniu. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 10 atrakcyjnych nagród. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking