Gliwice, ul. Oświęcimska/ ul. Jagodowa

Added: 08.05.2013 / Kategorie: Tereny inwestycyjne / pdf
Adressdaten
Obręb: Kuźnica
Oświęcimska/Jagodowa
44-100
Gliwice

Opis i uwagi:

Teren przemysłowy obejmujący niezabudowaną działkę nr 128 położoną na rogu ul. Oświęcimskiej i Jagodowej w północnej części Miasta. Działka przeznaczona do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

Infrastruktura techniczna:

Dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. W południowej części działki zlokalizowana jest przewoźna stacja
transformatorowa oraz kabel zasilający 6kV.

Powierzchnia:

5,2450 ha

Przeznaczenie:

Tereny przemysłu, baz i składów, koncentracja wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych, nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe usługi tj. działalność komercyjna, techniczno-produkcyjna, usługowa oraz niezbędne składowanie i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne, logistyka.

Dostępność komunikacyjna:

1 km od DW nr 901 (ul. Toszecka)

Właściciel:

Skarb Państwa

Kontakt:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

tel. +48 32 239 11 00

brm@um.gliwice.pl

Visitenkarte Kategorien: