Przygotowani na karierę

Aktualisiert: 08.11.2019 / Bereich: / pdf
uczniowie w pracowni Fot. materiały GCE

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach i Górnośląskie Centrum Edukacyjne przystąpiły do projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Dzięki temu uczniowie tych szkół wezmą udział w kursach, stażach i praktykach, które zapewnią im lepszy start w dorosłe życie.

W projekcie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Śląskie. Zawodowcy” wezmą udział dwie gliwickie placówki: Zespół Szkół Samochodowych i Górnośląskie Centrum Edukacyjne. W ramach umowy z KSSE uczniowie z tych placówek będą korzystać ze staży, kursów i praktyk zawodowych w firmach działających na terenie strefy, a za swoją pracę będą otrzymywać wynagrodzenie. Z projektu mają też skorzystać nauczyciele, dla których przygotowano kursy i różne formy doskonalenia zawodowego.

Poza Gliwicami, w jego realizację zaangażowane są samorządy i jednostki oświatowe z Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Tychów, Zawiercia i Żywca. – Wspólnie z przedsiębiorcami i samorządami będziemy wdrażać rozwiązania gwarantujące poprawę rynku pracy, odpowiadającego na potrzeby pracodawcy i pracownika. W ten sposób tworzymy jeszcze lepszy klimat społeczno-gospodarczy i przyczyniamy się do dynamicznego rozwoju regionu – mówi dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na działania w latach 2019-2020 zaplanowano ponad 18 mln zł. Środki mają umożliwić dostosowanie oferty edukacyjnej śląskich szkół o profilu zawodowym do potrzeb gospodarki i sprawić, by przyszli pracownicy byli kompetentni i praktycznie przygotowani do pełnionych obowiązków. Projekt jest realizowany na mocy porozumienia Samorządu Województwa Śląskiego, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Gliwickie placówki oświatowe od lat efektywnie współpracują z biznesem.

W szkołach działają klasy patronackie, nad którymi opiekę objęły m.in. Groupe PSA, Tauron czy Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy. Dzięki prywatnemu wsparciu szkoły mogą zaoferować swoim uczniom także doskonale wyposażone pracownie. Najnowszym przykładem takiej współpracy jest kompleksowo wyposażone laboratorium do projektowania 3D, które powstało w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach dzięki wygranej w konkursie Grupy Tauron.

Do laboratorium trafiła wysokiej jakości drukarka 3D do drukowania skomplikowanych, wielomateriałowych projektów, nowoczesny projektor full HD, skaner do modelowania 3D oraz szybkiego prototypowania, tablica magnetyczna i ergonomiczny monitor biznesowy QHD.  Z firmą energetyczną szkoła współpracuje od wielu lat. Efektem są m.in. staże, wykłady i wycieczki zawodowe i edukacyjne, praktyki zawodowe oraz konkursy i warsztaty dotyczące rynku pracy w branży IT.

W ostatnim czasie Groupe PSA wyposażył też Zespół Szkół Samochodowych. Szkoła otrzymała nowoczesne silniki spalinowe, montowane w najnowszych modelach samochodów producenta.

GCE współpracuje z kolei z Opel Manufactoring Poland. Od 4 lat działają  klasy patronackie, powstały też pracownie: pomiarowa, pneumatyczna, automatyki przemysłowej i mechatroniczna. Fabryka zapewniła również wyposażenie pracowni elektrotechnicznej i hydraulicznej i funduje stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich. (mf)

uczniowie w pracowni 2
Fot. materiały GCE
karoseria samochodu
Fot. materiały GCE
model silnika
Fot. materiały GCE
uczniowie w pracowni 2 Fot. materiały GCE
karoseria samochodu Fot. materiały GCE
model silnika Fot. materiały GCE

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking