Na co Gliwice wydadzą pieniądze w 2022 roku?

Hinzugefügt: 17.12.2021 / Bereich:
Grafika z napisem Budżet Miasta 2022

Na wczorajszej sesji Rady Miasta uchwalony został budżet Gliwic na 2022 rok. W związku z trudną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą, w jakiej znalazły się polskie samorządy, miejskie finanse trzeba wyjątkowo mocno trzymać w ryzach. Program inwestycyjny musiał wyhamować, ale Gliwice wciąż mają środki na realizację wielu ważnych i potrzebnych zadań. Największą inwestycją jest budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego.

Na przyszłoroczny budżet silnie oddziaływać będzie inflacja. Rosną ceny energii, paliw, gazu, koszty pracy, usług i materiałów, więcej trzeba zapłacić za funkcjonowanie miasta, z dnia na dzień drożeją inwestycje. Za te same kwoty, co wcześniej, można zrobić mniej. Wydatki rosną, a wpływy do budżetu maleją.

Trudną sytuację samorządów pogłębiają zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Zmniejszają się dochody do budżetu z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców, a jest to najważniejsze źródło dochodów własnych miasta. Brakuje jednocześnie rozwiązań, które w pełni rekompensowałyby gminom straty z tego tytułu. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w Gliwicach łączny ubytek z PIT-ów do 2034 roku przekroczy 800 mln zł.

W tym szczególnym czasie władze miasta musiały podjąć trudne decyzje, m.in. ograniczyć plan przyszłorocznych wydatków, zwaloryzować stawki podatku od nieruchomości, obniżyć ilość i jakość niektórych usług świadczonych dla mieszkańców. Wyjątkowo żmudne prace nad budżetem przyniosły spodziewane efekty – miasto ma zapewnioną płynność finansową.

Nasze miasto, podobnie jak inne polskie gminy, znalazło się w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga nieco innego spojrzenia na finanse w najbliższych latach. Musimy przede wszystkim bezpiecznie przejść przez okres kryzysowy, zachować stabilność miejskich finansów i utrzymać dobre warunki do budowania potencjału ekonomicznego Gliwic i dalszego dynamicznego rozwoju po przejściu przez obecny trudny czas – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic. – W świetle ograniczania dochodów samorządów spowodowanych przez Polski Ład, niedofinansowania niektórych zadań zlecanych przez rząd, rosnącej inflacji i niestabilnej sytuacji na rynku globalnym, musieliśmy oczywiście szukać oszczędności, ograniczyć wydatki i utrzymać budżet w ryzach. W Gliwicach, mimo trudnej sytuacji, nadal mamy pieniądze na realizację wielu potrzebnych miastu przedsięwzięć – dodaje prezydent.

Gliwicki budżet zakłada wpływy i wydatki na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu z wieloma innymi gminami. Dochody Gliwic mają w przyszłym roku wynieść ponad 1,5 mld zł, a wydatki szacowane są na ponad 1,7 mld zł. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z kredytów.

Na co wydane zostaną pieniądze? Najwięcej, bo ponad ¼ wydatków przeznaczono na oświatę i wychowanie. W łącznej kwocie ponad 460 mln zł są przede wszystkim pieniądze na bieżące finansowanie placówek wraz z pensjami nauczycieli, a także na inwestycje w szkołach czy przedszkolach. Relatywnie duże wydatki, przekraczające 260 mln zł, przewidziano w grupie zadań dotyczących transportu, w tym na kontynuowanie budowy Centrum Przesiadkowego, komunikację publiczną, utrzymanie i remonty dróg oraz chodników. Ponad 240 mln zł pochłonąć ma gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in. budowa nowych budynków mieszkalnych. Na więcej niż 200 mln zł oszacowano również potrzeby w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dotyczące np. utrzymania porządku i czystości w mieście, odśnieżania, oświetlenia ulic oraz placów i dróg, dalszej modernizacji kanalizacji deszczowej.

Miasto będzie w 2022 roku realizować wiele potrzebnych inwestycji. Jedne wykonane zostaną w całości z pieniędzy miasta, a inne przy wsparciu z funduszy zewnętrznych. W obecnej sytuacji Gliwice jeszcze bardziej intensywnie poszukiwać będą możliwości dofinansowania zadań z różnych źródeł.

Wśród planowanych na 2022 rok przedsięwzięć, które się rozpoczną lub będą kontynuowane, znalazły się m.in.:

 • kontynuacja budowy Centrum Przesiadkowego,
 • budowa odcinka  zachodniej obwodnicy miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego,
 • kontynuacja rozbudowy odcinka ul. Ziemięcickiej wraz z budową wiaduktu nad terenem kolejowym,
 • kontynuacja budowy połączenia ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
 • kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kujawskiej od wiaduktu A1 do mostu nad rzeką Kłodnicą,
 • budowa mieszkań pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną, przy ul. Opolskiej, przy ul. Dworskiej, pomiędzy ul. Dworską i Zbożową oraz pomiędzy ul. Dolną a Rymera,
 • budowa nowego miejskiego szpitala – pod warunkiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego,
 • modernizacja targowiska przy ul. Lipowej,
 • stworzenie obiektu gastronomicznego w miejscu „Okrąglaka” na placu Grunwaldzkim,
 • budowa wodnego placu zabaw w parku Chopina,
 • budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jasnej z urządzeniami ze zmiennym obciążeniem,
 • kontynuacja przebudowy zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej,  
 • kontynuowanie budowy przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Okrzei oraz rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Elsnera 25 w Szkole Podstawowej nr 13,
 • modernizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 2,
 • budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice (w tym stworzenie aplikacji do zarządzania systemem wód opadowych i informatycznego systemu danych oraz zakup urządzeń pomiarowych),
 • budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka wraz z jego zagospodarowywaniem rekreacyjnym,
 • zazielenianie terenu przy zbiornikach retencyjnych pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską (nasadzenie około: 100 drzew, 400 krzewów, 2600 bylin) oraz przy ul. Elsnera (nasadzenie około: 15 drzew, 400 bylin, 20 pnączy),
 • budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.

W 2022 r. rozpoczną się także przygotowania do realizacji różnych przedsięwzięć – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących np. budowy nowego obiektu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Dworskiej czy modernizacji zabytkowego kompleksu budynków Radiostacji Gliwice wraz z opracowaniem projektu stałej wystawy muzealnej w tym kompleksie.

Zdjęcie Centrum Przesiadkowego
Największą realizowaną inwestycją jest budowa Centrum Przesiadkowego (fot. R. Neumann/UM Gliwice)
Zdjęcie budowanych mieszkań
Gliwice będą kontynuować program budowy mieszkań (fot. G. Kogut/UM Gliwice)
Zdjęcie obwodnicy miejskiej
Ważną inwestycją drogową jest budowa kolejnego odcinka miejskiej obwodnicy (fot. R. Neumann/UM Gliwice)
Zdjęcie budynku przy ul. Ziemowita
W przyszłym roku sfinalizowana ma zostać m.in. przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej (fot. M. Buksa/UM Gliwice)
Zdjęcie Centrum Przesiadkowego
Zdjęcie budowanych mieszkań
Zdjęcie obwodnicy miejskiej
Zdjęcie budynku przy ul. Ziemowita

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking