GCOP się zmienia

Hinzugefügt: 04.02.2021 / Bereich:
Siedziba GCOP przy ul. Studziennej Siedziba GCOP przy ul. Studziennej. Fot. materiały GCOP

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych wprowadziło ważne zmiany w infrastrukturze i w strukturze organizacyjnej jednostki. W planach jest również przeniesienie siedziby GCO P do budynku obecnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego przy ul. Siemińskiego.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych od 19 lat służy mieszkańcom, wspierając organizacje pozarządowe przez szkolenia, kursy, warsztaty, aktywizując do działania wolontariuszy, seniorów i osoby wykluczone społecznie. Oferta GCOP jest stale poszerzana i trafia do coraz większego grona gliwiczan. Od ponad roku GCOP-em zarządza nowa szefowa – Marta Kryś.

Obecnie podstawą funkcjonowania GCO P są dwa działy merytoryczne. Pierwszy z nich to Dział NGO i Projektów, który kompleksowo wspiera organizacje pozarządowe i realizuje partnerskie projekty działalności społecznej. Drugi to Dział Aktywności Społecznej, który wspomaga aktywność społeczną mieszkańców, prowadzi Strefę Seniora i punkt Eurodesk, zajmuje się pośrednictwem wolontariatu, koordynowaniem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i współpracą z radami dzielnic.

Małe, dwu- lub trzyosobowe zespoły działające w filiach zastąpiliśmy dwoma działami, które w prosty sposób wyznaczają dwa filary działania centrum – wspieranie aktywności mieszkańców oraz wspieranie organizacji pozarządowych – tłumaczy Marta Kryś, dyrektor GCOP.

Zmieni się również lokalizacja GCOP. Obecnie główna siedziba znajduje się przy ul. Zwycięstwa 1, gdzie działa administracja, Dział NGO i Projektów oraz Dział Aktywności Społecznej. Przy ul. Jagiellońskiej 21 realizowany jest projekt „Twoja społeczność Twoją szansą”, a przy ul. Studziennej 6 działa Strefa Seniora. Organizacje pozarządowe i społecznicy mają do dyspozycji również sale w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Barlickiego 3, ale stacjonarne biuro GCOP w tej lokalizacji już nie funkcjonuje.

Po przenosinach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego do nowej siedziby przy ul. Ziemowita, zgodnie z intencją Prezydenta Miasta Gliwice GCOP przejmie aktualny budynek szkoły przy ul. Siemińskiego 6. Po adaptacji będą mieściły się tam wszystkie działy GCOP. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku nastąpi nie wcześniej niż za dwa lata.

Niezmiernie cieszy nas ta możliwość, ponieważ pozwoli stworzyć miejsce dostępne mieszkańcom, w świetnej lokalizacji. Zamierzamy stworzyć tam nowoczesne centrum wspierające aktywność mieszkańców i działania organizacji pozarządowych – mówi Marta Kryś.

GCO P wprowadził zdalną rezerwację pomieszczeń i elektroniczne podpisywanie porozumień.

Z tego rozwiązania mogą korzystać organizacje pozarządowe, społecznicy i każdy, kto chce podjąć współpracę z GCOP. Porozumienie na 2021 r. można zawierać poprzez dostarczenie podpisanego dokumentu do siedziby GCOP lub przesyłając porozumienie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub z użyciem profilu zaufanego ePUAP) na adres: gcop@gcop.gliwice.eu. Nowe porozumienie wraz z innymi dokumentami jest dostępne na stronie gcop.gliwice.pl w zakładce Dokumenty o współpracy.

Uruchomiliśmy system rezerwacji online – ASYSTO. To proste narzędzie pozwala w szybki sposób poznać ofertę pomieszczeń oraz zgłosić zapotrzebowanie na udostępnienie lokalu. Co ważne – można to zrobić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Odchodzimy od wypełniania papierowych formularzy, których dostarczenie wymagało często dodatkowej wizyty w centrum. Po przesłaniu formularza do GCOP zgłaszający zapotrzebowanie otrzyma potwierdzenie rezerwacji. W pierwszych krokach w systemie rezerwacji pomogą pracownicy centrum – w siedzibach GCOP albo telefonicznie – wyjaśnia Paweł Januszewski z GCOP.

Więcej informacji na temat działalności GCOP można znaleźć na stronie internetowej gcop.gliwice.pl, z kolei system rezerwacji dostępny jest na stronie gcop.asysto.pl. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking