Działania ŚSM docenione

Hinzugefügt: 09.12.2021 / Bereich:
Grafika obrazująca sieć internetu w szkołach

67 gliwickich placówek oświatowych korzysta obecnie z szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Koordynatorem działań NASK-PIB w Gliwicach, prowadzonych w okresie lipiec – wrzesień 2021 roku, była Śląska Sieć Metropolitalna.

W ramach projektu OSE wspieraliśmy szkoły na każdym etapie wdrażania tego przedsięwzięcia. Pomoc była udzielana zarówno w przypadku wypełniania ankiet zgłoszeniowych do programu, opiniowania koncepcji technicznych opisujących poszczególne instalacje w szkołach czy przygotowania dedykowanych konfiguracji dla tzw. urządzeń brzegowych OSE montowanych w placówkach oświatowych, jak i potwierdzania poprawności realizowanych instalacji, także w zakresie zdalnej dostępności urządzeń OSE. Duża wiedza merytoryczna spółki pozwoliła na wypracowanie indywidualnych rozwiązań technicznych, a przyjęty model pozwala na dużą autonomię w zakresie obsługi sieci przez SSM na rzecz gliwickich placówek – informuje prezes zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej Agnieszka Olbrycht-Banach.

Miejska spółka za swoje działania otrzymała podziękowania dyrekcji Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Realizacja przyłączeń gliwickich szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej we współpracy ze Śląską Siecią Metropolitalną przebiegła wyjątkowo sprawnie na tle innych miast Polski – zaznaczył w liście przesłanym do prezydenta Gliwic Adama Neumanna dyrektor ds. projektów administracyjno-edukacyjnych NASK-PIB Piotr Lichota.

Spółka w realizacji opisanego projektu pełniła istotną rolę koordynatora oraz integratora reprezentującego miasto Gliwice, co ugruntowuje jej pozycję jako eksperta z zakresu rozwiązań teleinformatycznych – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Istotne kierunki działalności Śląskiej Sieci Metropolitalnej to świadczenie wysokojakościowych usług na rzecz miasta i jego mieszkańców, przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i infrastruktury m.in.:

  • podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego miasta Gliwice poprzez realizację przedsięwzięcia standaryzacji teleinformatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  • zrównoważony rozwój miejskiego monitoringu wizyjnego,
  • zarządzanie miejską siecią szerokopasmową, w celu dostarczania Internetu miejskim podmiotom,
  • prowadzenie prac przygotowawczych do uruchomienia Centrum Przesiadkowego w Gliwicach po zakończeniu inwestycji,
  • pełnienie funkcji operatora telekomunikacyjnego,
  • pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania,
  • świadczenie usług w zakresie reklamy świetlnej, w tym współpraca z miastem w zakresie komunikacji społecznej na obiektach typu ekrany LED czy totemy.

Wszystkie działania podejmowane przez spółkę mają wspólny mianownik: wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice w kierunku smart city.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking