Dodatek osłonowy – to warto wiedzieć

Hinzugefügt: 28.01.2022 / Bereich:
zdjęcie wypełnianego formularza fot. Freepik / UM Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w OPS do 31 października. Nie ma konieczności dopełnienia formalności w styczniu.

Dodatek osłonowy to element krajowej tarczy antyinflacyjnej, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności osobom o niższych dochodach. Świadczenie jest jednorazowe. O dodatek może ubiegać się każdy mieszkaniec Gliwic niezależnie od źródła ogrzewania lokalu. Jedynym warunkiem do otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego.

Wysokość dopłat w skali roku jest zależna od dochodu, ale także m.in. od wielkości gospodarstwa domowego i waha się w przedziale od 400 lub 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1150 lub 1437,50 zł dla gospodarstwa liczącego 6 osób i więcej. Te wyższe kwoty przysługują pod pewnymi warunkami, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi składania i wypełniania wniosków Ośrodek Pomocy Społecznej zwaraca uwagę na kilka kwestii.

  • Wbrew krążącym pogłoskom, nie ma konieczności składania wniosku do końca stycznia – na dopełnienie formalności jest czas do 31 października. Według aktualnych zasad, osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia mają otrzymać dodatek w dwóch równych transzach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022. Natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek ma być wypłacany za jednym razem w pełnej wysokości, systematycznie do 2 grudnia 2022 r.
  • Warto w odpowiedniej rubryce we wniosku podać numer konta, na który chcemy otrzymać wpłatę dodatku osłonowego – wtedy dodatek możemy otrzymać szybciej niż w kasie OPS. Jak informuje OPS, nie musi to być nasz rachunek, ale np. bliskiej osoby, która przekaże nam pieniądze.
  • Można złożyć wniosek w formie elektronicznej, ale nie zwykłym mailem, lecz – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • W wersji papierowej wniosek można dostarczyć na dwa sposoby:
    • wrzucając wniosek do urny w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 (dokumenty do urny wrzucamy w zamkniętej kopercie),
    • osobiście pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji terminu, umawiając się przez stronę internetową OPS w zakładce UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ https://opsgliwice.pl/umow-sie-na-wizyte/ lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32-335-97-14, 32-335-97-20.

WWW.OPSGLIWICE.PL – ZAJRZYJ KONIECZNIE!

Szczegółowe informacje o dodatku osłonowym można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale „Dziecko i rodzina”, w tym m.in. o kryteriach dochodowych i sposobie wyliczania dochodu. Opublikowano tam także odpowiedzi na różne zadawane pytania wraz z przykładami, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przepisów. Umieszczono również niezbędne formularze oraz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek osłonowy. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking