Dane adresowe
Obręb: Kłodnica
Zbożowa
44-100
Gliwice

 

Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka nr 607/2  położona przy ul.Zbożowej. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski. 

Działka nr 607/2, obręb Kłodnica, jest częściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony konserwatorskiej.

Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.

Powierzchnia: 1,2916 ha

Infrastruktura techniczna:

Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.

Sposób skomunikowania z siecią dróg publicznych

Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych. Włączenie do sieci dróg publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do ul. Zbożowej – obecnie droga gruntowa.

Działka nr 607/5, obręb Kłodnica w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod komunikację pieszo-rowerową i nie może być wykorzystywana do ruchu samochodowego.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: