ul.Płażyńskiego

Dodano: 08.05.2013 / drukuj / pdf
Dane adresowe
Obręb: Nowe Gliwice
Dojazdowa/Bojkowska
44-100
Gliwice

Dnia 5 listopada 2018r. o godz. 13.00 w sali nr 106 w budynku przy ul. Jasnej 31A, w którym znajduje się siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości

Opis i uwagi:
Niezabudowane działki nr 51, 59, 60 położone na południe od ul. Dojazdowej i wschód od ul. Bojkowskiej (Nowe Gliwice). Nieruchomość położona zaledwie 2 km od największego w Polsce węzła autostradowego, a także w bezpośrednim sąsiedztwie terenów komercyjnych usytuowanych w otoczeniu Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.
Infrastruktura techniczna:
Przez w/w działki przebiega gazociąg. W zasięgu ulicy Dojazdowej i Płażyńskiego dostępna jest sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna i teletechniczna
Powierzchnia:
6,8056 ha
Przeznaczenie:
Tereny przemysłowo-usługowe w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie
Dostępność komunikacyjna:
Działki położone w bliskim sąsiedztwie autostrad A1 i A4, ok. 2 km
Właściciel:
Skarb Państwa
Kontakt:
Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: