Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

SCL SikorskiegoKontakt

Adres

Sikorskiego 122
44-103
Gliwice
Sośnica

Opis i uwagi:
Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana o przeznaczeniu budowlanym – teren inwestycyjny po zlikwidowanym szybie kopalni. Działka oznaczona nr 1671 obręb Sośnica, jest korzystnie zlokalizowana pod względem dojazdu, dostępna za pośrednictwem DK 88 , A4, A1 oraz budowanej w bezpośredniej bliskości DTŚ, ponadto do działki przylega linia kolejowa.
Infrastruktura techniczna:
sieci elektryczne, wod.-kan., teletechniczne, c.o. zdalaczynne, gazowe.
Powierzchnia:
12,5879 ha
Przeznaczenie:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ działka nr 1671 położona jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym usługowo – produkcyjnym, drobna wytwórczość, usługi i dopuszcza się lokalizacje obiektów o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
Właściciel:
Śląskie Centrum Logistyki SA
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice
tel. (032) 3018407
fax. (032) 3018405
kom. 606 928 898
www.scl.com.pl

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab