Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Gliwice, ul. Oświęcimska/ ul. JagodowaKontakt

Adres

Oświęcimska/Jagodowa
44-100
Gliwice
Obręb: Kuźnica

Opis i uwagi:

Teren przemysłowy obejmujący niezabudowaną działkę nr 128 położoną na rogu ul. Oświęcimskiej i Jagodowej w północnej części Miasta. Działka przeznaczona do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

Infrastruktura techniczna:

Dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. W południowej części działki zlokalizowana jest przewoźna stacja
transformatorowa oraz kabel zasilający 6kV.

Powierzchnia:

5,2450 ha

Przeznaczenie:

Tereny przemysłu, baz i składów, koncentracja wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych, nieuciążliwe działalności produkcyjno-wytwórcze i nieuciążliwe usługi tj. działalność komercyjna, techniczno-produkcyjna, usługowa oraz niezbędne składowanie i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa i reprezentacje firm, centra techniczno-technologiczne, logistyka.

Dostępność komunikacyjna:

1 km od DW nr 901 (ul. Toszecka)

Właściciel:

Skarb Państwa

Kontakt:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach

tel. +48 32 239 11 00

brm@um.gliwice.pl

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab