Dane adresowe
Dworska
44-100
Gliwice

 

Opis nieruchomości:

zabudowana działka nr 607/3, na której posadowiony jest zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni użytkowej , wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/1205/74.

Działka   jest w większości niezagospodarowana; budynek zlokalizowany w zachodnim narożniku działki, a najbliższe otoczenie budynku zostało ogrodzone betonowym płotem.

 Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia i cegły, otynkowany. Wzniesiony na rzucie prostokąta, frontem zwrócony na południowy-zachód. Jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony.

Na przełomie 2011 i 2012 roku wykonano remont zabezpieczający, pod specjalistycznym nadzorem archeologicznym, konserwatorskim i budowlanym.

Powierzchnia:

działka:1,0432 ha

budynek: powierzchnia użytkowa 486 m2

Infrastruktura techniczna:

Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Na teren działki są doprowadzone następujące media: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna. Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.

Sposób skomunikowania z siecią dróg publicznych

Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Włączenie do sieci dróg publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do ul Dworskiej.

Przeznaczenie nieruchomości :

Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy .

Cena:

2 106 000,00 zł. brutto (nieruchomość zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1 054)

Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% zgodnie z art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518)

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

/sites/default/files/imce/wykaz_nr_6_2017.pdf

Kategorie wizytówki: