Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Dworska IKontakt

Adres

Dworska
44-100
Gliwice
Obręb: Kłodnica

 

Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr 606 i 607/1 położone przy ul.Dworskiej. Teren niezagospodarowany z pozostałościami fundamentów po byłej zabudowie.

Działka nr 607/1,  jest częściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony konserwatorskiej.

Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia

Powierzchnia:
działka nr 606 - 0,1259 ha, działka nr 607/1  2,1057 ha. Łącznie powierzchnia 2,2316 ha

Infrastruktura techniczna:

Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.

Sposób skomunikowania z siecią dróg publicznych

Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach. Włączenie do sieci dróg publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do ul. Dworskiej i/lub Zbożowej.

Działka nr 607/5, obręb Kłodnica w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod komunikację pieszo-rowerową i nie może być wykorzystywana do ruchu samochodowego.

Przeznaczenie:

Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab