Czechowice - Zachód

Dane adresowe
Czechowice - Zachód
Toszecka
44-100
Gliwice

Opis i uwagi:
Niezabudowane działki nr 366 i 367 położone przy ul. Toszeckiej w Gliwicach Tereny są niezagospodarowane i nieogrodzone. Działki zbywane będą łącznie w drodze przetargu
Infrastruktura techniczna:
Sieć teletechniczna
Powierzchnia:
1,70 ha
Przeznaczenie:
Tereny komercyjne
Dostępność komunikacyjna:
Nieruchomości położone bezpośrednio przy Drodze Wojewódzkiej nr 901, w odległości 10 km od największego w Polsce węzła komunikacyjnego – skrzyżowanie autostrad A1 i A4
Właściciel:
Miasto Gliwice
Kontakt:
Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: