Dane adresowe
Obręb: Żorek
Chorzowska
44-100
Gliwice

Opis i uwagi:
Tereny usługowo - produkcyjne w atrakcyjnej lokalizacji obejmujące działkę nr 76/2 zabudowaną budynkami magazynowymi i działkę nr 77 przy ul. Chorzowskiej.
Infrastruktura techniczna:
Uzbrojenie w granicach działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
Powierzchnia:
1,8279 ha
Przeznaczenie:
Działka 76/2 - tereny usługowo-produkcyjne (w tym logistyka, składowanie i magazynowanie); działka 77 - decyzja o warunkach zabudowy na wniosek inwestora
Dostępność komunikacyjna:
Dostęp od ulicy Chorzowskiej. Nieruchomość zlokalizowana jest zaledwie 2 km od skrzyżowania autostrady A1 i DK88
Właściciel:
Miasto Gliwice

Kontakt:
Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: