Dane adresowe
Obręb: Szobiszowice
Tarnogórska 131
44-100
Gliwice

Opis i uwagi:
Nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Tarnogórskiej 131 - działka nr 1527, obręb Szobiszowice, przeznaczona do wydzierżawienia na okres dwudziestu lat na działalność hotelarsko – gastronomiczną. Obiekt stanowi element kompleksu zabudowań Radiostacji Gliwickiej z lat 1934-1936. Radiostacja Gliwice jest unikatowym zespołem ze względu na lokalizację w jej obrębie najwyższego na świecie drewnianego masztu oraz jego wartość historyczną.
Infrastruktura techniczna:
Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, odgromową, wodną, kanalizacyjną (do szamba) oraz centralnego ogrzewania
Powierzchnia:
Nieruchomość obejmuje budynek o powierzchni użytkowej 467 m2, powierzchni zabudowy 292 m2 i kubaturze 2970 m3 oraz niezabudowaną część działki o powierzchni 861 m2.
Przeznaczenie:
Działalność hotelarsko-gastronomiczna
Dostępność komunikacyjna:
Zespół Radiostacji zlokalizowany jest przy drodze prowadzącej do Tarnowskich Gór, niedaleko zjazdu na drogę krajową nr 88.
Właściciel:
Miasto Gliwice
Kontakt:
Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: