Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

Dodano: 15.11.2020
SPM

 

ZASADY UDZIELANIA

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

 

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla każdego ucznia, który spełnia kryteria określone w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

 

Termin składania wniosków za wyniki z roku szkolnego 2020/2021:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PO 15 SIERPNIA 2021 ROKU