Kopalnia ze wsparciem od miasta

Обновлено: 08.06.2020 / Раздел: / pdf
spotkanie władz miasta Gliwice z dyrekcją oraz przedstawicielami związków zawodowych KWK Sośnica fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Sytuacja pracowników KWK Sośnica objętych kwarantanną, funkcjonowanie podległemu wojewodzie gliwickiego sanepidu oraz perspektywy, przed jakimi stoi kopalnia - to główne tematy rozmów jakie prezydent Gliwic Adam Neumann oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak prowadzili podczas spotkań z dyrekcją oraz przedstawicielami związków zawodowych KWK Sośnica.

Wyniki badań przesiewowych na obecność koronawirusa prowadzonych w ciągu ostatnich kilku tygodni wśród pracowników KWK Sośnica sprawiły, że wielu z nich, wraz z członkami ich rodzin,  przebywa obecnie w kwarantannie. Do miasta docierają liczne niepokojące głosy o osobach, które przez wiele dni nie mogą doczekać się na powtórne badanie, będące warunkiem zakończenia kwarantanny oraz o licznych innych nieprawidłowościach w funkcjonalni inspekcji sanitarnej.

Warto pamiętać, że gliwicki sanepid nie jest służbą miejską, a podlega władzom wojewódzkim.

Niemniej, miasto od samego początku kryzysu wspiera jak może funkcjonowanie sanepidu i robi wszystko co może, żeby skrócić czas oczekiwania na badania. Służy temu opłacany przez miasto wymazobus czy organizowane przy siedzibie szpitala miejskiego punkty pobierania próbek w formule „drive thru”.

Problemy objętych testami pracowników KWK Sośnica, wpływ sytuacji epidemicznej na pracę kopalni oraz perspektywy, jakie stoją przed zakładem, były tematami spotkań, jakie prezydent Adam Neumann oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak odbyli w ubiegłym tygodniu z dyrektorem kopalni Mieczysławem Wojtyńskim oraz przedstawicielami największych związków zawodowych działających przy KWK Sośnica.

Przedstawiciele gliwickiego samorządu przedstawili informację o współpracy z sanepidem i formach wsparcia jego działalności przez miasto. Dyrektor kopalni oraz związkowcy poinformowali o problemach górników związanych z testami i kwarantanną. Ważnym tematem rozmów było również funkcjonowanie i przyszłość kopalni. Ta, mimo obecnego kryzysu, może napawać optymizmem. Kopalnia przed wybuchem epidemii osiągała zysk. Ma również jasno określone plany, które powinny zapewnić możliwość rentownego funkcjonowania przez wiele kolejnych lat. To szczególnie ważne w kontekście pojawiających się sygnałów o kryzysie branży wydobywczej w Polsce.

KWK Sośnica to ważny element miasta. Kopalnia zatrudnia ok 2000 pracowników, kolejne tysiące etatów istnieje w firmach z nią powiązanych. Co również bardzo istotne - węgiel z KWK Sośnica jest transportowany taśmociągiem do gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które zapewnia ciepło systemowe w mieście. - KWK Sośnica to jeden z największych gliwickich pracodawców. Dostawy węgla z naszej kopalni są również strategicznie ważne dla gliwickiej ciepłowni. Spotkania z dyrekcją kopalni z przedstawicielami związków zawodowych upewniają mnie w przekonaniu, że zakład jest w dobrej sytuacji ekonomicznej i ma perspektywy na wiele lat działalności. To dobra wiadomość dla Gliwic. Z pewnością będziemy patrzeć na ręce krajowych polityków, aby decyzje o przyszłości gliwickiej kopalni były podejmowane wyłącznie w oparciu o argumenty merytoryczne – zapowiedział prezydent Neumann.

Sytuacja górniczych rodzin objętych kwarantanną, mimo że ciągle trudna, sukcesywnie się poprawia. Skutki epidemii mogą dotykać jednak nie tylko indywidualnych pracowników ale również całego zakładu.  - Gliwicki samorząd 5 lat temu bardzo aktywnie zaangażował się w obronę kopalni. Miasto zleciło wtedy ekspertyzę, która pokazała, że kopalnia może być rentowna. Ówczesny prezydent, obecnie senator Zygmunt Frankiewicz przekonywał ministrów wynikającymi z niej argumentami, które są ciągle aktualne – przypomniał przewodniczący rady Marek Pszonak.

Przedstawiciele związków oraz władze miasta umówiły się na stałą wymianę informacji dotyczących sytuacji górników oraz całego zakładu oraz współpracę w działaniach na rzecz przyszłości zakładu.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking