Kolejna gliwicka szkoła pod patronatem Politechniki Śląskiej

Обновлено: 27.05.2019 / Раздел: / print / pdf
III LO pod patronatem naukowym MT PŚ fot. III LO w Gliwicach

III LO (ZSO nr 8) będzie kształcić uczniów pod patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Licealiści będą od września uczestniczyć w wykładach, pracach kół naukowych i w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na uczelni.

Porozumienie o współpracy podpisali 14 maja dyrektor szkoły Katarzyna Dąbrowska i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Waldemar Kwaśny. Celem umowy z uczelnią jest stworzenie licealistom możliwości rozwoju umiejętności m.in. w zakresie termowizji, druku 3D czy mechatroniki. Co ważne – uczniowie będą zdobywać na uczelni zaliczenia, które będą respektowane podczas rekrutacji na studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Liceum to miejsce, w którym młodzi ludzie muszą powoli się określać, obrać kierunek na przyszłość, a my staramy się pokazywać im różne drogi rozwoju. Politechnika Śląska na pewno jest jednym z najlepszych wyborów, daje możliwości zdobycia szerokiego wykształcenia, a później znalezienia dobrej pracy – podkreśla dyrektor Katarzyna Dąbrowska.

Wydział Mechaniczny Technologiczny objął patronatem naukowym nie tylko uczniów, ale także nauczycieli III LO. Szkolna kadra pedagogiczna i pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału MT Politechniki Śląskiej będą wymieniać doświadczenia w zakresie nauczania młodzieży. Uczelnia będzie także wspierać nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i pomagać w opracowywaniu autorskich programów kształcenia.

 

нет

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking