Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 07.05.2018 / drukuj / pdf

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych - na rok szkolny 2018/2019 reguluje  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  rozpoczyna  się 18 maja 2018 roku.
Podobnie jak latach poprzednich rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych) będzie wspomagana przez elektroniczny system wspomagający ww. rekrutację.
Wszystkie informacje dotyczące oferty  edukacyjnej i zasad rekrutacji obowiązujących w tym roku (w tym terminy, niezbędne dokumenty potrzebne przy rekrutacji) zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie znajdą na stronie:    https://slaskie.edu.com.pl