Rekrutacja do przedszkoli - II etap - AKTUALIZACJA

Rekrutacja do przedszkoli - II etap - AKTUALIZACJA

Dodano: 18.04.2018 / drukuj / pdf

17 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone wyniki I etapu rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
W placówkach nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W systemie elektornicznym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice lub na liście wywieszonej w przedszkolu, w którym złozony był wniosek o przyjęcie, można sprawdzić do jakiego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane.

W dniach od 17.04.2018 do 24.04.2018 do godz.15:00 należało zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki. Jeżeli rodzice nie potwierdzili woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało ono zakwalifikowane w określonym wyżej terminie, zgodnie z zapisamu ustawy, zostało wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2018/2019, nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Poniżej informacja o wolnych miejscach i zasadach rekrutacji uzupełniającej.
Jest ona prowadzona tylko do tych placówek i grup, w których pozostały wolne miejsca  i odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci. 

Placówki prowadzące rekrutację uzupełniającą:

     

Przeznaczenie wiekowe

Placówka

Grupa
(z myślnikiem: grupa mieszana)
 

Liczba wolnych miejsc

3l.

4l.

5l.

6l.

Przedszkole Miejskie Nr 37 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

3,4,5,6

18

Tak

Tak

Tak

Tak

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach

5-6

7

Nie

Nie

Tak

Tak

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach

3-4

25

Tak

Tak

Nie

Nie

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach

3-5

47

Tak

Tak

Tak

Nie

Przedszkole Miejskie nr 16 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Gliwicach

3,4,5,6

20

Tak

Tak

Tak

Tak

Przedszkole Miejskie nr 17 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach

4,5

16

Nie

Tak

Tak

Nie

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach

3,4,5,6

15

Tak

Tak

Tak

Tak

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej  z Odd. Integr. nr 3 w Gliwicach

 5-6

10

Nie

Nie

Tak

Tak

Przedszkole Miejskie nr 25 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

3,4,5,6

10

Tak

Tak

Tak

Tak

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach

6-latki

10

Nie

Nie

Nie

Tak