Budżet miasta

Budżet miasta

Uaktualniono: 12.10.2020 / pdf

Budżet

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdania i zobowiązania

Udzielone poręczenie, pomoc publiczna i ulgi