Dodano dnia: 2016-08-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dodano dnia: 2016-08-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dodano dnia: 2016-02-10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (III edycja)