Zdrowie psychiczne

Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

W ramach świadczeń finansowanych z NFZ

W poradni zdrowia psychicznego, także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym, w leczeniu środowiskowym (domowym):

 • pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych;
 • pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofrenią lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki;
 • za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach;
 • świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty.
 • Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradni leczenia uzależnień

 • Pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień.
 • Leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie postanowienia sądu. Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie!

Leczenie w warunkach szpitalnych

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczonym bezpłatne niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze. Pacjenci kierowani są na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sądu.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (oraz do psychicznego zakładu opieki długoterminowej opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego) wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Opieka psychiatryczna w Gliwicach
 1. Fundacja „Dom Nadziei”, ul. Główna 30, tel. 32 286 06 23
 2. Szpital Miejski nr 4 sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, tel. 32 330 83 00, 32 330 83 31
 3. Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach, ul. Dębowa 5, tel. 32 231 30 33
 4. Dąbrówka Silesia sp. z o.o., ul. Asnyka 10, tel. 32 238 34 70,  602 665 442
 5. NZOZ Przychodnia Eskulap sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 5a, tel. 32 231 24 40
 6. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o., ul. Dębowa 5, tel. 32 270 37 58, 32 231 86 15
 7. Psych-Med sp. z o.o., ul. Ziemowita 6, tel. 32 231 15 51
 8. Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Focus Woźniak Mateusz, al. Sikornik 18, tel. 574 074 496
 9. Medycyna i Edukacja Feniks sp. z o.o., ul. Młyńska 8, tel. 32 726 23 78
 10. Feniks Kareł i wspólnik sp. j. , ul. Młyńska 8, tel. 32 413 16 26
Leczenie uzależnień w Gliwicach
 1. Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia”, ul. Huberta 60, tel. 32 231 30 33
 2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o., ul. Dębowa 5, tel. 32 270 37 58, 32 231 86 15
 3. Fundacja „Dom Nadziei”, ul. Główna 30, tel. 32 286 06 23