KOMUNIKAT WS. OKREŚLENIA SKŁADU OSOBOWEGO ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH

KOMUNIKAT WS. OKREŚLENIA SKŁADU OSOBOWEGO ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH

Dodano: 03.04.2012

KOMUNIKAT

Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych ws. określenia składu osobowego zespołów branżowych III kadencji z dnia 14.04.2016 roku

Informuję, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/273/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybrani zostali członkowie następujących zespołów branżowych:

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. EDUKACJI, WYCHOWANIA I INNOWACYJNOŚCI
Członkami Zespołu zostali:

 1. Joanna Dutkiewicz – Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Podajmy-sobie-ręce",
 2. Agnieszka Filipkowska – Fundacja "Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych",
 3. Katarzyna Guzek – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
 4. Aneta Lipiec – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,
 5. Alicja Losza – Centrum Inicjatyw Społecznych,
 6. Dariusz Opoka – Stowarzyszenie GTW,
 7. Patryk Rempała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 8. Zbigniew Woronko – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodnicząca – Aneta Lipiec,
 • Wiceprzewodniczący – Patryk Rempała,
 • Wiceprzewodniczący ds. Innowacyjności – Zbigniew Woronko,
 • Sekretarz – Joanna Dutkiewicz.

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. KULTURY
Członkami Zespołu zostali:

 1. Mieszko Adamkiewicz – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gliwic”,
 2. Marian Dragon – Fundacja Rytm Gliwice,
 3. Antonina Mielcarek – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 4. Katarzyna Moskała – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej,
 5. Marek Niewiarowski – Stowarzyszenie GTW,
 6. Dariusz Opoka – Stowarzyszenie GTW,
 7. Joanna Sarre – Centrum Inicjatyw Społecznych,
 8. Lidia Wąsat – Polski Związek Niewidomych.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodniczący – Marek Niewiarowski,
 • Wiceprzewodniczący – Joanna Sarre,
 • Sekretarz – Antonina Mielcarek.

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, EKOLOGII ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
Członkami Zespołu zostali:

 1. Krystyna Dorywalska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,
 2. Łukasz Gronkowski - Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "Febys",
 3. Adam Król - Habitat For Humanity,
 4. Józef Maj - PCK Oddział Rejonowy w Gliwicach,
 5. Agnieszka Musiał - Stowarzyszenie GTW,
 6. Krystyna Skrodzka - Polski Związek Niewidomych,
 7. Jan Sznajder - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
 8. Radosław Truś - Oddział Uczelniany PTTK,
 9. Romuald Zdanewicz - Stowarzyszenie "Złota Jesień".

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodnicząca – Krystyna Skrodzka,
 • Wiceprzewodniczący – Radosław Truś,
 • Wiceprzewodniczący – Jan Sznajder,
 • Sekretarz – Agnieszka Musiał,
 • Członek – Łukasz Gronkowski.

ZESPÓŁ BRANŻOWY DS. SENIORÓW – RADA SENIORÓW
Członkami Zespołu zostali:

 1. Łukasz Andzel – Stowarzyszenie BMC Gliwice,
 2. Monika Bukowińska - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON”,
 3. Czesław Dudek – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Gliwicko-Zabrzański,
 4. Rafał Foit – Stowarzyszenie BMC,
 5. Bożena Gabryel – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości,
 6. Krystyna Jurczewska-Płońska – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,
 7. Stanisław Łuczyński– Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych,
 8. Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie GTW,
 9. Kazimierz Paszkowski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 10. Grażyna Walter-Łukowicz – Fundacja Rytm Gliwice
 11. Romuald Zdanewicz – Stowarzyszenie pod nazwą Klub Seniora „Złota Jesień”,
 12. Danuta Żurawlow – Związek Sybiraków Oddział Gliwice.

W skład zarządu Zespołu weszli:

 • Przewodniczący – Czesław Dudek,
 • Zastępca – Krystyna Jurczewska-Płońska,
 • Sekretarz – Danuta Żurawlow,
 • Członek – Grażyna Walter-Łukowicz,
 • Członek – Monika Bukowińska. 

(-) Andrzej Gillner
   Dyrektor GCOP

Komunikat Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych ws. określenia składu osobowego zespołów branżowych I kadencji
Komunikat Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych ws. określenia składu osobowego zespołów branżowych II kadencji