Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

MIEJSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Kontakt

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na dwuletnią kadencję weszło również dwóch doświadczonych radnych,  a z poręczenia Prezydenta Miasta - pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach / kadencja 2015 - 2017

  • Mieszko Adamkiewicz – zespół branżowy ds. kultury, Stowarzyszenie Mieszkańców Gliwic „Wspólnie Dla Gliwic”;
  • Krzysztof Czapla – przedstawiciel Rady Sportu, Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej;
  • Bożena Gabryel – przedstawiciel zespołu branżwego ds. seniorów, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości;
  • Aneta Lipiec – przedstawiciel zespołu branżowego ds. edukacji, wychowania i innowacyjności, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wolontariusz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
  • Radosław Truś - przedstawiciel zespołu branżowego ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Uczelniany; lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa, były radny Miasta Kędzierzyn-Koźle (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych), członek zespołu branżowego ds. bezpieczeństwa publicznego, członek Gliwickiej Rady Rowerowej;
  • Kajetan Gornig – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice, członek Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej;
  • Jan Pająk – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice; członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice, członek Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice, z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice;
  • Klaudia Bera – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, inspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
  • Bożena Harazim – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, inspektor w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
  • Andrzej Gillner – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Monika Foltyn,Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail:ogloszenia@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab