Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności25 lat samorządności

-A +A

MIEJSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Kontakt

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska, którzy stanowią silną grupę przedstawicieli III sektora. W skład MRDPP w Gliwicach na dwuletnią kadencję weszło również dwoje doświadczonych radnych – członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a z poręczenia Prezydenta Miasta - pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach, na co dzień zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach / kadencja 2013 - 2015

Krystyna Jurczewska-Płońska

 • przewodnicząca Rady Seniorów – zespołu branżowego ds. seniorów,
 • prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach,
 • laureatka konkursu „Społeczny Lider Roku 2008”,
 • odebrała wyróżnienie dla Stowarzyszenia UTW w Gliwicach w konkursie „Gliwicka Organizacja Roku 2010”,
 • laureatka konkursu „Człowiek Ziemi Gliwickiej” w 2010 roku.

Radosław Truś

 • lekarz, przewodnik, instruktor przewodnictwa,
 • były radny Miasta Kędzierzyn-Koźle (przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych),
 • członek zespołu branżowego ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa,
 •  członek zespołu branżowego ds. bezpieczeństwa publicznego.

Czesław Dudek

 • wiceprzewodniczący Rady Seniorów – zespołu branżowego ds. seniorów,
 •  przewodniczący w Zabrzańskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, zrzeszającym seniorów górnictwa z terenu Gliwic, Zabrza, Knurowa oraz Czerwionki-Leszczyn,
 • czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach.

Zbigniew Kwolek

 • od wielu lat aktywny członek Stowarzyszenia Forum Ceramików w Gliwicach,
 • przewodniczący zespołu branżowego ds. kultury,

Adam Sarkowicz

 • od wielu lat działa i pracuje w gliwickich organizacjach i klubach sportowych,
 • przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gliwice,
 • dyrektor ZSO nr 10 w Gliwicach.

Joanna Karweta

 • członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach.

Jan Pająk

 • członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach.

Danuta Biernat

 • pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach.

Bożena Harazim

 • pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach.

 Andrzej Gillner

 • pełnomocnik PM ds. organizacji pozarządowych,
 • dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
   

Fragment Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczący MRDPP

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Bogusława Masternak, Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice