Pomoc uzależnionym

Pomoc uzależnionym

Dodano: 30.06.2010

Gdzie szukać pomocy?

Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie miasta Gliwice:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro pok.206, tel. (32) 239-12-59;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 208, tel. (32) 239-12-95;
 • Izba Wytrzeźwień – Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-93.
 •  Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – pomoc psychologiczna i terapeutyczna – tel. (32) 335-04-94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6.
dzień tygodnia godziny pracy specjalista

Dyżury

poniedziałek 7.00–14.00 psycholog
wtorek 7.00–14.00 psycholog
14.00–17.00 specjalista terapii uzależnień
środa 7.00–14.00 psycholog
czwartek 7.00–14.00 psycholog
14.00–17.00 specjalista terapii uzależnień
piątek 7.00–14.00 psycholog
sobota dyżur zmienny w godzinach 7.00–11.00

 

Informacja

W 2020 roku miasto Gliwice zleciło realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie korzystać z następującej oferty.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Górnośląskie Stowarzyszenie „FAMILIA” w Gliwicach ul. Dębowa 5, tel./fax (32) 270 37 58, (32) 231 86 15, e-mail: czpilu@mp.pl, www.familia.org.pl na zadanie: „Kompleksowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”

W ramach zadania prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • grupowe zajęcia z przewodnika samopoznania;
 • grupa pracy nad bezsilnością wobec alkoholu dla osób od niego uzależnionych;
 • warsztaty zapobiegania nawrotom choroby wraz z treningiem asertywnych zachowań abstynenckich;
 • grupy wsparcia;
 • grupy informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych;
 • treningi asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia;
 • grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych z syndromem DDA
 • warsztaty pracy nad rozwojem osobistym;
 • grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych;
 • maratony DDA;
 • grupy wsparcia o charakterze edukacyjnym w programie redukcji szkód.

Harmonogram zajęć ustalany jest miesięcznie. Informacje dotyczące terminów zajęć dostępne są pod numerem telefonu: 32 270 37 58, 32 231 86 15.

Fundacja ARKA NOEGO w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail fangliwice@gmail.com na zadanie: „Punkt Zwrotny”.

W ramach zadania prowadzone są:

 • indywidualne spotkania edukacyjno terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • indywidualne konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
 • Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Klub Abstynentów KROKUS w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 28, tel. 32 231 57 65, filia Klubu – Gliwice Łabędy, ul. Wolności 1A, tel. 32 333 09 34, e-mail: kakrokusgliwice@gmail.com

W ramach zadania prowadzone są:

 • grupy nawroty choroby;
 • grupy dla osób współuzależnionych i będących ofiarami przemocy;
 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 • grupy DDA;
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, małżeńskie i rodzinne;
 • wyjazdy integracyjne, turnieje, festyny.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00–21.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 15.00–20.00.

Filia Klubu czynna jest we wtorek, czwartek oraz sobotę w godzinach od 17.00–20.00.

Przeciwdziałanie narkomanii

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21, tel. 509 918 958, e-mail: stowarzyszenierozwoj@onet.pl na zadanie „Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin; sesje psychoterapii i konsultacje dla dorosłych, dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków”.

W ramach zadania prowadzony jest punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin w Ośrodku Zdrowia „Medyk” w Gliwicach przy ul. Kozielska 16 w czwartki w godzinach od dnia 15:30-19:30 oraz soboty w godzinach od 9:00-13:00.

Fundacja ARKA NOEGO w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, tel. 668 630 980, e-mail fangliwice@gmail.com na zadanie: „Bezpieczna Przystań”.

W ramach zadania prowadzone są:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób eksperymentujących z narkotykami;
 • indywidualne spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin i bliskich tych osób.
 • Spotkania umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu 668 630 980.

Informacje można uzyskać również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, tel. 32 239 12 59, e-mail: zd@um.gliwice.pl