Pomoc uzależnionym

Pomoc uzależnionym

Uaktualniono: 10.10.2019 / drukuj / pdf
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?  Punkty informacyjne i telefony dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, działające na terenie Miasta Gliwice.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, II piętro pok.234, tel. (32) 239-12-59.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pok. 235, tel. (32) 239-12-95.

Izba Wytrzeźwień - Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwicach ul. Okopowa 6, tel. (32) 335-04-93.

Porady prawne (prawo rodzinne) wtorek w godzinach od 14.00 do 15.00, kontakt do tel. (32) 335–04-93 – kierownik Izby Wytrzeźwień. Umawianie terminu telefonicznie lub osobiście u kierownika Izby Wytrzeźwień.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - pomoc psychologiczna i terapeutyczna – tel. (32) 335-04-94 – przy Izbie Wytrzeźwień w Gliwicach, ul. Okopowa 6.

DYŻURY

dzień tygodnia 

 

psycholog

specjalista terapii uzależnień

                       godziny przyjęć

poniedziałek
 

7:00-14:00

 

wtorek

7:00-14:00

 

środa

7:00-14:00

 

czwartek

7:00-14:00

15.00–18.00

piątek

7:00-14:00

 

 sobota dyżur zmienny w godzinach od 7:00-10:00.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Gliwice, ul. Dębowa 5, (boczna ul. Chorzowskiej, dojazd z dworca autobusem linii nr A4 w kierunku Zabrza), tel./fax (32) 270-37-58, (32) 231-86-15, e-mail: czpilu@mp.pl.

1. Zdrowie Psychiczne

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego czynna w poniedziałki środy i czwartki w godzinach od 8:00-18:00, we wtorki i piątki od 8:00-15:00.

2. Leczenie Uzależnień

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynna w poniedziałki środy i czwartki w godzinach od 8:00-18:00, we wtorki i piątki od 8:00-15:00.
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkoholu czynna poniedziałki środy i czwartki w godzinach od 8:00-18:00, we wtorki i piątki od 8:00-15:00.
 • Stacjonarny Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi za burzeniami psychicznymi.
 • Stacjonarne leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoks).
 • Stacjonarny oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
 • Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Górnośląskie Stowarzyszenie FAMILIA, Gliwice, ul. Dębowa 5 tel./fax (32) 270-37-58, (32) 231-86-15, czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 18:00, we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zakład Lecznictwa Odwykowego „SZANSA”, ul. Cmentarna 18, Pławniowice, tel. 32 230 32 47.
Do zakładu przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 rok życia, uzależnione od narkotyków. Zakład oferuje:

 • małe grupy terapeutyczne (do 7 osób);
 • grupy dla rodzin;
 • trening zapobiegania nawrotom;
 • psychoedukacja;
 • terapia indywidualna;
 • trening praktycznych umiejętności życiowych;
 • atrakcyjne obozy terapeutyczne;
 • dodatkowe grupy dla kobiet;
 • posługę duszpasterską;
 • zajęcia parateatralne.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „SZANSA” Pławniowice, ul. Cmentarna 18, tel. 032 230 32 47
Stowarzyszenie oferuje pomoc socjalną i psychologiczną osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym, ich rodzinom i bliskim. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi:

 • Pracownię profilaktyki, w ramach której prowadzone jest poradnictwo rodzinne, programy profilaktyczne w szkołach;
 • Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez mieszkania readaptacyjne, grupę zapobiegania nawrotom, konsultacje indywidualne, kursy zawodowe dla osób w programie readaptacji.

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO Oddział Gliwice, ul. Kościuszki 1 C, pok. 200, 2 piętro.
Stowarzyszenie realizuje programy:

 • Bezpieczna Przystań - program edukacyjno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży eksperymentującej lub uzależnionej od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

W ramach programu Stowarzyszenie oferuje:
- indywidualne spotkania terapeutyczne;
- grupę edukacyjno - terapeutyczną dla współuzależnionych.
o Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.
W ramach programu Stowarzyszenie oferuje:
- indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu;
- indywidualne konsultacje dla osób współuzależnionych;
- wsparcie dla osób po odbytej terapii w ośrodkach stacjonarnych;
- pomoc w załatwianiu formalności dla osób kierowanych do ośrodków stacjonarnych;
- pomoc dla osób z problemem alkoholowym, uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 20.00. Godziny spotkań dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów, dlatego konieczna jest telefoniczna rejestracja.

Klub Abstynentów „Krokus” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 28, tel. (32) 231-57-65.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-21.00, w sobotę i niedzielę oraz święta w godz.15.00- 20.00.

 • Filia Klubu Abstynentów „Krokus” w Gliwicach - Łabędach, mieści się przy ul. Wolności 1a, pok. 110 I p., tel. (32) 333-09-34.Filia czynna jest we wtorek, czwartek i sobotę od godz.17.00-20.00

W ramach swojej działalności Klub oferuje:

 • Grupę samopomocową Al-Anon "Nadzieja";
 • Grupę terapeutyczną "Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych";
 • Grupę samopomocową AA "Sigma";
 • Grupę "Nawroty choroby alkoholowej";
 • Grupę "Wsparcia" dla osób z problemem alkoholowym;
 • Grupę dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy;
 • Grupę "Wsparcia DDA" (Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • Grupę samopomocową AN "Diament" (Anonimowi Narkomani);
 • Spotkania społeczności Klubowej Klubu "KROKUS";
 • Bezpłatne porady prawne (raz w miesiącu, zapisy po wcześniejszym ustaleniu z osobą I-szego kontaktu w klubie);
 • Grupę "Nawroty Choroby" dla AN (Anonimowi Narkomani);
 • Grupę Wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i osób będących w bliskich relacjach z nimi;
 • Grupę samopomocową AA "Antoniczek".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, tel. tel. (32) 335-96-00, fax (32) 230-80-27.
W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu ze względu na miejsce zamieszkania w następujących godzinach:
poniedziałek: 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 10:00
czwartek: 13.00 - 15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, tel. (32) 335-53-40, (32) 335-53-59, email: oik_gliwice@tlen.pl.
Czynny: całodobowo we wszystkie dni w roku.
Przeznaczony jest dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: przemoc w rodzinie, kryzys w małżeństwie, samotność, przeżycia traumatyczne, utrata bliskiej osoby, choroby, gwałt czy próby samobójcze. Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada 17 miejsc w hostelu, który czynny jest całą dobę dla mieszkańców Gliwic znajdujących się w kryzysie. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej w celu pomocy w uregulowaniu sytuacji życiowej, osiągnięcia względnej równowagi psychicznej i samodzielności.

Tryb przyjmowania klientów: pomoc świadczona jest tylko dla mieszkańców miasta Gliwice. Do Ośrodka może zgłosić się każdy bez skierowania. Przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku między 8:00 a 18:00. Hostel jest czynny całodobowo.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 10-12, Telefon (032) 336-92-00, fax (032) 336-92-44 tel. dyż. (32) 336-92-55, e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl
Przyjęcia interesantów przez Komendanta: każdy wtorek w godz. 12.00 – 18.00