Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Dodano: 09.06.2010

I. Nagrody i wyróżnienia dla miasta Gliwice

2021

 • III miejsce w grupie miast na prawach powiatu  w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
 • I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice w IV edycji rankingu Skarbnik Samorządu
 • III miejsce w grupie miast na prawach powiatu w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 to opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego
 • Trzecie miejsce w rankingu zamożności samorządów magazynu „Wspólnota” w kategorii miast na prawach powiatu
 • III miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Liderzy inwestycji 2018–2020” w kategorii miast na prawach powiatu
 • I miejsce wśród miast na prawach powiatu w trzeciej edycji rankingu Water City Index. Zestawienie to wskazuje miasta, w których efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest jednym z priorytetów służących podnoszeniu jakości zdrowia i życia w mieście.
 • I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

 • IV miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w pierwszej edycji Rankingu Gmin woj. śląskiego, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

2020

 • Pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Samorządów 2020 przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”
 • Trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Bogactwo samorządów” magazynu „Wspólnota” w kategorii miast na prawach powiatu

2019

 • Tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Związek Miast Polskich
 • Pierwsze miejsce w rankingu wykorzystania środków unijnych na projekty transportowe, przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Miasto Gliwice zostało nagrodzone Nowym Impulsem 2019 za kompleksowy projekt miejskiego oświetlenia, wpisujący się w proces transformacji polskiej energetyki. Wyróżnienie trafiło do gliwickiego samorządu podczas uroczystej gali XVI Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.
 • Jedenaste miejsce w 15. Rankingu Samorządów opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”, sprawdzającym efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości  środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania
 • Drugie miejsce w rankingu Liderzy Inwestycji 2016–2018, organizowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
 • Czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów w kategorii miast na prawach powiatu. Zestawienie przygotował magazyn „Wspólnota”.
 • Trzecie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Zestawienie sporządziły serwisy internetowe Oponeo i Yanosik.
 • Trzecie miejsce w rankingu Perły Samorządu dla Ryszarda Reszkego, skarbnika Gliwic, wśród miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Dziesiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Perły Samorządu wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Dziewiąte miejsce dla Gliwic w rankingu Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży wśród gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Tytuł „samorząd przyjazny klubom piłkarskim” przyznany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w oparciu o wskaźniki oparte na udziale środków przekazanych klubom piłkarskim w wydatkach gmin ogółem i dotychczasowe wyniki sportowe
 • Dwa 5. miejsca w rankingu Polish Cities of The Future 2019/20 – w kategorii średnich miast pod względem 1. potencjału ekonomicznego i 2. przyjazności dla biznesu.
2018
 • Wyróżnienie za aktywizację sportową dzieci i młodzieży w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”
 • Pierwsze miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących w latach 2003–2017 przygotowanym w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego
 • Dziewiąte miejsce w rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii miast na prawach powiatu
 • Pierwsze miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014–2017, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii miast na prawach powiatu
 • Tytuł jednego z najlepszych rozwiązań samorządowych w Polsce dla gliwickiego inteligentnego systemu zarządzania ruchem w raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych” sporządzonym przez Warsaw Enterprise Institute
 • Nagroda im. Jerzego Regulskiego za projekt Dzielnicy Akademickiej
 • Pierwsze miejsce w rankingu Liderzy Inwestycji 2015–2017, ogłoszonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w kategorii miast na prawach powiatu
 • Czwarte miejsce w rankingu najzamożniejszych miast magazynu „Wspólnota”
2017
 • W 13. edycji Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” Gliwice zdobyły tytuł najbardziej Innowacyjnego Samorządu wśród miast na prawach powiatu, zajęły również 7. pozycję w rankingu ogólnym.

  Tytuł Innowacyjnego Samorządu otrzymały te gminy, które w najlepszy sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, świadczą coraz więcej e-usług, zapewniają szkołom sprzęt IT, a uczniom i mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. W rankingu innowacyjność to jednak nie tylko cyfrowa rewolucja, ale także umiejętność rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób.

 • Pierwsze miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014–2016 organizowanym przez „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.

 • Dyplomy uznania marszałka województwa śląskiego za triumf w ogólnopolskiej i regionalnej odsłonie rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku oraz najwyższą w województwie dynamikę liczby osób pracujących.

 • Czwarte miejsce w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców w piątej edycji plebiscytu „Perły Samorządu 2017” organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawna”.
 • Tytuł „Gminy na 5!” w cyklicznym badaniu naukowym prowadzonym przez Instytut Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pod lupę bierze się w nim 655 gmin z całej Polski, analizując ich gotowość do obsługi elektronicznej inwestorów i przedsiębiorców.
 • Wyróżnienie w prestiżowym konkursie Zadbany Zabytek, współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, dla dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowe przy ul. Poniatowskiego. Budynek został uznany za jedną z najlepszych adaptacji obiektu zabytkowego w Polsce.
 • Pierwsze miejsce w zestawieniu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa śląskiego. Miasto otrzymało najwyższą klasę (A) we wszystkich pięciu branych pod uwagę kategoriach (gospodarka narodowa, przemysł, handel i naprawy, zakwaterowanie i gastronomia, a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2016” powstał na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.
2016
 • Pierwsze miejsce dla dawnego żydowskiego domu przepogrzebowego w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016.
 • Wyróżnienie w konkursie Samorząd Równych Szans, organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, za projekt Biblioteki Szeroko Otwartej koordynowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.
 • Pierwsze miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.  Przedmiotem oceny były między innymi inwestycje, liczba firm i osób pracujących, dochody gminy, poziom wykształcenia mieszkańców oraz skala migracji ludności. Ranking stworzył zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
 • Pierwsze miejsce w zestawieniu miast na prawach powiatu w kategorii wydatki inwestycyjne według „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.
 • Drugie miejsce w rankingu miast na prawach powiatu tygodnika „Wprost”. Głównymi kryteriami zestawienia były: przyjazność dla mieszkańców, otwartość na biznes oraz racjonalne gospodarowanie finansami. Czwarte miejsce w zestawieniu cząstkowym „Miasto dla Biznesu” (7,18 punktów) oraz drugie miejsce w zestawieniu cząstkowym „Kondycja Finansowa”. Gliwice znalazły się również w pierwszej piątce najmniej zadłużonych miast w Polsce.
 • Trzecie miejsce w rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii miast na prawach powiatu.
 • Trzecie miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu w rankingu zamożności samorządów przygotowanym przez „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.
 • Drugie miejsce w rankingu „Perły Samorządu 2016” oceniającym polskie gminy i ich włodarzy – prezydentów, burmistrzów i wójtów.

2015

 • Srebrny Laur z okazji 25-lecia Związku Miast Polskich (ZMP) za bycie liderem zarządzania, mądre i odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią, konsekwentną proinwestycyjną politykę, nowoczesną infrastrukturę techniczną.
 • Szóste miejsce w raporcie „Diagnoza Społeczna 2015” w kategorii jakości życia oraz dziesiąte miejsce pod względem zadowolenia mieszkańców. Z zestawienia wynika, że poziom życia w Gliwicach jest najwyższy ze wszystkich przebadanych śląskich miast.
 • Trzecie miejsce wśród miast od 150 do 300 tys. mieszkańców w rankingu miesięcznika „Forbes” i Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Coroczny ranking miast atrakcyjnych dla biznesu bada wskaźnik przyrostu liczby firm w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.
 • Pierwsze miejscu w rankingu najdynamiczniej rozwijających się samorządów w latach 2003–2014 zorganizowanym przez Sejm RP, Politechnikę Warszawską i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
 • Pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w XIII Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Politechniki Warszawskiej.
 • Drugie miejsce w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną w 2014 roku.
 • Specjalna nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziewiętnastej edycji konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację ul. Akademickiej oraz terenów przyległych, czyli publicznej strefy pieszej.

 • Piąte miejsce w rankingu Najbogatsze Samorządy 2014 „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota” w kategorii miast na prawach powiatu.

 • Szóste miejsce w grupie 58 miast na prawach powiatu w XI Rankingu Samorządów 2015 przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Gliwice zajęły też pierwsze miejsce w rankingu samorządów najlepiej wykorzystujących fundusze unijne wśród miast na prawach powiatu.

 • Drugie miejsce w generalnym zestawieniu wszystkich średnich miast Polski (między 100 tys. a 250 tys. mieszkańców) w rankingu międzynarodowego ośrodka badawczego z grupy Financial Times. Eksperci porównali kilkadziesiąt czynników w 50 lokalizacjach w pięciu kategoriach: potencjał gospodarczy, przyjazność dla biznesu, kapitał ludzki i jakość życia, efektywność i opłacalność oraz łączność. Osobną kategorią była strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
  Gliwice uplasowały się jednocześnie na dziesiątej pozycji wśród wszystkich 50 przeanalizowanych lokalizacji zakwalifikowanych do rankingu przez ekspertów fDi. Na wysokie noty złożyły się wyniki w trzech kategoriach: miasto przyjazne dla biznesu (pierwsze miejsce wśród średnich miast i ósme miejsce wśród wszystkich miast w Polsce), kapitał ludzki i jakość życia oraz potencjał ekonomiczny (dwukrotnie piąte miejsce wśród średnich miast).

2014

 • Pierwsza nagroda w konkursie Śląski Samorząd Równych Szans za projekt ,,Każdy inny, a wszyscy tacy sami” realizowany w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach.
 • Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Województwa Śląskiego dla Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach w kategorii obiekt użyteczności publicznej.
 • Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursu Miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”.
 • Czwarte miejsce w rankingu „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną w latach 2011–2013. Gliwice uzyskały najlepszy wynik w woj. śląskim.
 • Tytuł Samorządu Przyjaznego Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów przyznany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej .
 • Tytuł Lidera ITS dla zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w kategorii najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje za wdrożenie systemu detekcji.
 • Certyfikat „Gmina przyjazna seniorom” przyznany podczas III Kongresu Obywatel Senior.
 • Certyfikat „Przedsiębiorstwo przyszłości” oraz specjalne wyróżnienie Gold Prize dla gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą.

2013

 • List gratulacyjny z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego za działania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych polegające na udostępnieniu oferty kulturalnej organizacji pozarządowych osobom niepełnosprawnym ruchowo.
 • Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013 za projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” i tytuł Ambasadorów Innowacyjności dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 • W Rankingu Gmin Zrównoważonego Rozwoju, opracowanego przez Zespół Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Gliwice otrzymały wyróżnienie jako miasto, które osiągnęło największą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących na 1 000 mieszkańców w latach 2003–2012.
 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) została nagrodzona ogólnopolskim złotym medalem QI Najwyższa Jakość w kategorii usługa.
 • Zaadaptowany na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach budynek przy ul. Płowieckiej, w którym obecnie mieści się siedziba jednostki oraz Centrum Sterowania Ruchem, został nagrodzony w konkursie Modernizacja Roku 2012. Inwestycję wyróżniono za „nowoczesne rozwiązania, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu”.
 • Realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” znalazł się w wyjątkowej piątce zwycięzców REVES Excellence Award 2013 – konkursu na najlepsze partnerstwa między administracją publiczną a ekonomią społeczną.
 • Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2013, za „usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta”.

2012

 • Wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” podczas II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Projekt „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich i Śląską Sieć Metropolitalną, został nagrodzony Złotą Statuetką w kategorii Technika i Technologia podczas I Forum Innowacji Transportowych. Projekt ten uhonorowano również Nagrodą Specjalną Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce za „innowacyjny projekt transportowy promujący współpracę i założenia polityki transportowej oraz strategię wzrostu Europa 2020”.
 • Pierwsze miejsce w rankingu tygodnika „Newsweek” Miasta przyjazne dla biznesu.

2011

 • Strona internetowa Gliwice.eu została laureatem Plebiscytu „Dobra Strona Turystyki” w kategorii Serwis Regionalny.
 • Prestiżowy tytuł w kategorii rewitalizacje obszarów urbanistycznych za  modernizację ul. Wieczorka i jej skrzyżowania z ulicami Dolnych i Górnych Wałów przyznano gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów (wykonawcy) oraz Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (inwestorowi).

2010

 • Pierwsze miejsce w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2010. Zagospodarowany teren przy Radiostacji Gliwickiej zwyciężył w kategorii urbanistyka. Jurorzy przyznali również honorowe wyróżnienia. Jedno z nich – w kategorii architektura – otrzymała kryta pływalnia „Olimpijczyk”.

2009

 • Pierwsze mejsce (ex equo z Poznaniem) w zestawieniu Innowacyjny Samorząd opracowanego w ramach Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009.

2008

 • Tytuł Solidnego Ekopartnera Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Siódme miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu. Ranking przeprowadziło „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.
 • Trzecie miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w dziedzinie innowacji w kategorii miast na prawach powiatu.

2006

 • Tytuł Lidera Czystszej Produkcji za 2005 rok nadany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. Wyróżnienie to przyznawane jest jednostkom organizacyjnym jako dowód uznania dla osiągnięć i dokonań w dziedzinie Czystszej Produkcji.
 • Sióme miejsce w rankingu „Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota” – Sukces kadencji 2002–2006 w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • Wyróżnienie w konkursie Firma na medal w kategorii inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wyróżnienie przyznano za „inicjatywę przebudowy i modernizacji sztucznego lodowiska »Tafla« w Gliwicach oraz za działalność na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Gliwice, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa lokalnego”. Organizatorem konkursu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

2004

 • Drugie miejsce w Złotej dwunastce miast w uznaniu za inwestycje i rozwój lokalny w latach 2001–2003. Dyplom przyznany przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik „Rzeczpospolita”.
 • Godło promocyjne Śląski Oskar 2004 nadane za „status godnego tego, co na Śląsku najlepsze i co dla Śląska najlepsze” przez Kapitułę Godła Promocyjnego Śląski Oskar.

2002

 • Tytuł Mecenas Polskiej Ekologii przyznany przez Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

2001

 • Tytuł Gmina przyjazna środowisku przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na podstawie decyzji jury drugiej edycji.

2000

 • Wyróżnienie w konkursie Edukacja Samorządowa 2000 przyznane przez Fundację Edukacyjną „Wszechnica dla gmin”, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

1999

 • Tytuł Gmina przyjazna środowisku nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na podstawie decyzji Rady Programowej Polsko-Austiacko-Niemieckiej Konferencji Ekologicznej Eko-Tech.
 • Wyróżnienie w konkursie na najlepsze rozwiązanie ograniczające niską emisję przyznane przez PPU Energo-Inwest i Fundację Silesia.
   

II. Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach

2014

 • Trzecie miejsce w kategorii dostęp do informacji publicznej w ogólnopolskim badaniu przejrzystości urzędów, które w ramach projektu „Obywatelski monitoring realizacji prawa do informacji publicznej” przeprowadziło Stowarzyszenie Miasta w Internecie.
 • Wyróżnienie w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 - Samorząd jako pracodawca”.

2012

 • Pierwsze miejsce w konkursie Minisrestwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce” w kategorii zintegrowane zarządzanie rozwojem za „Program Strategia 2022 – Zintegrowane podejście do zarządzania strategicznego”.

2011

 • Certyfikat „Samorząd, który wspiera MŚP”.
 • Nagroda w kategorii sektor publiczny XV edycji konkursu Lider Informatyki 2011.

2010

 • Portal Intranetowy Miasta Gliwice został uznany za najlepszy intranet 2010 roku w Konkursie Internale 2010 w kategorii administracja publiczna, samorządy i organizacje pozarządowe. Urząd otrzymał również wyróżnienie w innej kategorii – największa innowacja w intranetach.

2009

 • Finał konkursu Lider Informatyki Computerworld 2009 w kategorii sektor publiczny. Jurorzy wyróżnili urząd za efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych w codziennej działalności.

2008

 • Nagroda w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lider Innowacji 2008, za projekt „System identyfikacji masowych płatności”.

2006

 • Certyfikat Systemu Zarządzania dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach potwierdzający, że zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji spełnia wymagania norm PN EN ISO 9001: 2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 w obszarze działalności administracja publiczna.

2005

 • Wyróżnienie „Zaangażowanie w doskonalenie” w ramach nagrody EFQM dla lokalnej i regionalnej administracji publicznej.

2004

 • Certyfikat „Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie” przyznany na podstawie przeprowadzenia samooceny stanu rozwoju instytucjonalnego.
 • Finalista konkursu „Lider Zarządzania” w kategorii przyjazny urząd za „nowatorskie rozwiązania w komunikacji wewnętrznej” oraz w kategorii prorozwojowy samorzą” za Centrum Ratownictwa Gliwice.

2003

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001/2001 „System zarządzania jakością”, PN-EN ISO 14001 „System zarządzania środowiskowego”, PN-N-18001 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”.
 • Brązowy Laur Edukacji Samorządowej w kategorii urzędów zatrudniających ponad 80 pracowników dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyznany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.

2002

 • Wyróżnienie za przeszkolenie w 2001 roku największej liczby pracowników przyznane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Dyplom laureata III edycji konkursu „Lider zarządzania zasobami ludzkimi” przyznany w 2002 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Tytuł laureata VIII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne.
 • Drugie miejsce w konkursie Krzemowa Gmina 2002 w kategorii gminy miejskie.
 • Tytuł „Inwestor w kapitał ludzki”.
 • Nagroda Złota Strona WWW dla serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w konkursie na najlepszą witrynę internetową gminy lub powiatu organizowanym w ramach VII Forum Inwestycyjnego Silesia.

2001

 • Nagroda Złota Strona WWW dla serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyznana podczas VI Forum Inwestycyjnego Silesia w związku z konkursem na najlepszą witrynę samorządową województwa śląskiego.
 • Tytuł Najlepszej Strony w opinii Polskich Książek Telefonicznych dla serwisu internetowego.
 • Wyróżnienie w VII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii duże przedsiębiorstwa – jako pierwszy i jedyny urząd administracji publicznej w kraju.

2000

 • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9001/1996 „System zapewnienia jakości” obejmujący „pełny zakres usług administracyjnych, projektowanie nowych usług i nadzór nad realizowanymi usługami municypalnymi”.

1997

 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie innowacji organizacyjnych dla sekretarza miasta, Haliny Michniewskiej, za szczególne osiągnięcia w sferze wdrożonych nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, informacyjnych i informatycznych w Urzędzie Miasta Gliwice.

III. Nagrody i wyróżnienia przyznane prezydentowi miasta 

2019

 • Czwarte miejsce w rankingu najlepszych prezydentów polskich miast sporządzonym przez tygodnik „Newsweek”
 • Złoty Klucz redakcji tygodnika „Wprost” za szczególny wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce oraz skuteczność i odwagę w podejmowaniu decyzji
 • Medal Bene Meritus Powiatom przyznawany przez Związek Powiatów Polskich za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów i podnoszące poziom życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich

2018

 • Tytułem Samorządowca Roku 2017 (wspólnie z 41 włodarzami gmin tworzących Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię) przyznany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Wyróżnienie w konkursie Lider z powołania, organizowanym przez Why Media Group i magazyn „Why Story”, w kategorii Lider XXI wieku
 • Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego
 • Czwarte miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast tygodnika „Newsweek”
 • Nagroda za owocną współpracę na rzecz Politechniki Śląskiej

2017

 • Nagroda Fundament Rzeczpospolitej im. prof. Michała Kuleszy
 • Odznaczenie za wspieranie działań i inicjatyw Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.
 • Zygmunt Frankiewicz  jednym z 10 najlepszych włodarzy w Polsce w V edycji plebiscytu Perły Samorządu 2017. Organizatorem plebiscytu jest „Dziennik Gazeta Prawna”, a partnerem merytorycznym rankingu – Deloitte.

2016

 • Pierwsze miejsce w rankingu „Pulsu Biznesu” dla samorządowych menedżerów regionu.

 • Tytuł Lider z powołania w kategorii działalność społeczna. Konkurs zorganziował magazyn „Why story ”.

 • Trzecie miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast przygotowanym przez redakcję tygodnika „Newsweek”. Wyróżnienia zostały przyznane podczas siódmej edycji Kongresu Regionów we Wrocławiu.

 • Najlepszy samorządowcem woj. śląskiego w rankingu tygodnika „Wprost”.
 • Drugie miejsce wśród najlepszych włodarzy miast w Polsce. Organizatorami rankingu są „Dziennik Gazeta Prawna” i Deloitte Consulting SA.
 • Specjalna Honorowa Śląska Nagroda Jakości.

2015

 • Złoty medal za zasługi dla policji.

 • Statuetka Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców.

 • Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”.

 • Nagroda Orzeł Agatu za szczególne zasługi dla Jednostki Wojskowej AGAT im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

 • Nagroda w VI edycji Konkursu Marka-Śląskie w kategorii osobowość roku.
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznaczenie przyznano wybitnym samorządowcom, politykom wspierającym idę demokracji lokalnej, autorom reform samorządowych oraz przedstawicielom organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

 • Drugie miejsce w  rankingu prezydentów polskich miast przygotowanym przez tygodnik „Newsweek”.
 • Drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Perły Samorządu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii włodarz miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
 • Tytuł „Samorządowiec roku 2014” przyznany przez dwutygodnik „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.
 • Wyróżnienie „Samorządowy Menedżer Regionu 2014 w woj. śląskim”.

2014

 • Złota Perła w kategorii najlepszy prezydent  w ogólnopolskim rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” Perły Samorządu 2014.
 • Pierwsze miejsce w województwie śląskim w rankingu Samorządowy Menedżer Regionu zorganizowanym przez dziennik „Puls Biznesu”.
 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

2013

 • Statuetka Orła Białego za „mądre i rozważne zarządzanie miastem”.
 • Tytuł Samorządowego Menedżera Regionu w rankingu  Filary Polskiej Gospodarki 2012 organizowanym  przez „Puls Biznesu”.

2012

 • Czwarte miejsce w Rankingu Prezydentów Miast „Newsweeka”.

2011

 • Statuetka „Lidera, który wspiera MŚP”.

2010

 • Nagroda w konkursie „Wyważanie otwartych drzwi 2010” w kategorii aktywne informowanie.

2009

 • Tytuł  Filar gospodarki śląskiej 2009 za wkład w rozwój samorządności i wdrażanie programów społeczno-gospodarczych w Gliwicach oraz działanie wspierające politykę regionalną.

2005

 • Honorowa Złota Odznaka 15-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej za zasługi na rzecz wsparcia i rozwoju samorządu gospodarczego w Posce.

2004

 • Nagroda im. Grzegorza Palki ustanowiona przez Ligę Krajową przyznana za budowanie polityki regionalnej oraz skuteczne zarządzanie miastem.

2003

 • Drugie miejsce w plebiscycie Osobowość Śląska 2003 przeprowadzonym wśród mieszkańców Śląska przez „Gazetę Wyborczą” i firmę Lufthansa.

2000

 • Nagroda promocyjna im. W. Korfantego ustanowiona przez Związek Górnośląski za osobisty wkład w restrukturyzację gospodarki i rozwój miasta.

1998

 • Miejsce w Loży Liderów 1998 roku przyznane przez „Trybunę Śląską” za odwagę, skuteczność i nowatorskość.
 • Tytuł Człowieka Ziemi Gliwickiej przyznany przez czytelników lokalnego tygodnika „Nowiny Gliwickie”.

1996

 • Gminny But za Samorządowy Trud przyznany przez „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.

1995

 • Dyplom Miód 1995 przyznany przez „Dziennik Zachodni” za sprzyjanie dziennikarzom i życzliwe podejście do ich pracy.
Tagi: