Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą Gliwic

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą Gliwic

Dodano: 13.06.2019
plakatDo 15 października można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Dla najlepszych nagrody – pieniężne i rzeczowe.

Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest obronienie pracy w latach 2017‒2020. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie absolwentów wszystkich kierunków studiów. Temat rozprawy musi być związany tematycznie z Gliwicami. Rozpatrywane będą tylko opracowania, które nie były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą przesyłać władze uczelni lub wydziału, które mają prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata albo magistra lub stopnia naukowego doktora. Absolwenci studiów także mogą zgłaszać swoje rozprawy – do wniosku trzeba wówczas załączyć rekomendację władz uczelni, wydziału albo placówki badawczej.

O przyznaniu nagrody zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, II piętro, p. 245, tel. 32 239 12 71). Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu).

Zarządzenie PM-2033/20 Prezydenta Miasta Gliwice z 2 marca 2020 roku

Rozstrzygnięcie konkursu Prezydenta Miasta Gliwice na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice w 2020 r.

Prezydent Miasta Gliwice, biorąc pod uwagę rekomendację ze strony komisji konkursowej, postanowił nagrodzić autorów następujących prac dyplomowych:

  • I nagroda: Marlena Kulisa, praca magisterska pt. Teoria miasta zwartego w projekcie przekształceń Śródmieścia Gliwic;
  • II nagroda: Tomasz Węgrzyn, praca inżynierska pt. Marina Gliwice - Centrum Turystyki i Edukacji Wodnej.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice postanowił przyznać wyróżnienia dla autorów następujących prac:

  • Dawid Krzeszowiec, praca inżynierska pt. Crystal Cube. Dom kultury na miejscu spalonej synagogi w Gliwicach;
  • Tomasz Sadowski, praca magisterska pt. Projekt koncepcyjny „Centrum Kreatywności Teatralnej – Mała Scena”. Adaptacja i rozbudowa Ruin Teatru Victoria w Gliwicach;
  • Sylwia Lipus, praca inżynierska pt. Marina Gliwice - Centrum Turystyki i Edukacji Wodnej.