Autobus

Autobus

Uaktualniono: 01.08.2012 / pdf
autobus

Antoni Witwicki

Za organizację komunikacji publicznej w Gliwicach odpowiadaKomunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. Zadania przewozowe zlecane przez organizatora komunikacji wykonuje PKM Gliwice Sp. z o.o. Kursujące na terenie okolicznych miast i gmin autobusy obsługują codziennie 44 linie, wykonując przy tym około 40 tys. km.

Kontakt:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice

  • Tel. centrala: 32 74 38 400
  • Bezpłatna infolinia: 800 16 30 30
  • Informacja telefoniczna: 32 251 78 62
  • Internetowa informacja o komunikacji miejskiej: info@kzkgop.com.pl

Rozkłady jazdy autobusów