Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

AutobusKontakt

autobus

Antoni Witwicki

Za organizację komunikacji publicznej w Gliwicach odpowiadaKomunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. Zadania przewozowe zlecane przez organizatora komunikacji wykonuje PKM Gliwice Sp. z o.o. Kursujące na terenie okolicznych miast i gmin autobusy obsługują codziennie 44 linie, wykonując przy tym około 40 tys. km.

Kontakt:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice

  • Tel. centrala: 32 74 38 400
  • Bezpłatna infolinia: 800 16 30 30
  • Informacja telefoniczna: 32 251 78 62
  • Internetowa informacja o komunikacji miejskiej: info@kzkgop.com.pl

Rozkłady jazdy autobusów

Polecamy galerie

 Sekap

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redakcja:  Nina Drzewiecka - redaktor naczelny, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl; Anna Proksa - administrator serwisu,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice
InstagramTab
gliwice_official gliwice_official