Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Hala widowiskowo-sportowa GliwiceKontakt

fot. A.Witwicki

Adres

ul. Akademicka/Kujawska
44-100
Gliwice

Dane kontaktowe

Trwa budowa Hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską w Gliwicach. Będzie ona jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.
Jak postępują prace przy budowie obiektu?

Na dzień 2 listopada 2016r na  arenie hali głównej odbywa się montaż krzesełek oraz trybun mobilnych, układana jest posadzka z żywicy na trybunach prefabrykowanych. Montowane jest oświetlenie przeszkodowe oraz oświetlenie technologiczne. Zamontowano głośniki, instalacje niskoprądowe takie jak: LAN, nagłośnienie, ppoż., monitoring konstrukcji. W obiekcie na różnych kondygnacjach trwają prace wykończeniowe m.in.: tynkarskie, malarskie, glazurnicze, zabezpieczenia ppoż, sufitów podwieszanych, montażu drzwi stalowych i drewnianych, bram, przeszkleń. Zakładane są żaluzje wentylacyjne oraz bramy wjazdowe.

W maszynowniach zakończono próby szczelności izolacji przeciwwodnej, ułożono izolację termiczną i rozpoczęto układanie żwirku płukanego. Na zamontowanych instalacjach trwają prace izolacyjne.

W stacji trafo jak również w węźle trwają ostatnie prace oraz odbiory przed podaniem zasilania elektrycznego  i cieplnego  do obiektu.

Na drogach zewnętrznych ułożono pierwszą warstwę asfaltu, obecnie prowadzona jest również korekta wysokościowa studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych, układana jest kostka betonowa i granitowa, trwają prace związane z instalowaniem zieleni i małej architektury, prace elektryczne przy oświetleniu zewnętrznym podaje Tomasz Kaźmierczak - Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy  Mirbud S.A.

W hali Gliwice będą odbywać się koncerty, targi, kongresy i zawody sportowe rangi krajowej, europejskiej i światowej. Szczegółowe informacje o inwestycji można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.

Więcej informacji o hali na stronie www.hala.gliwice.eu

Informacje dotyczące przetargów na roboty budowlane:
Dla udzielenia zamówienia przeprowadzono 2 postępowania:

 •  I postępowanie
  •  Termin składania ofert: 29.04.2011r., oferty złożyło 11 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez POLIMEX MOSTOSTAL S.A. w Warszawie z kwotą – 294 285 566,19 zł.
  •  Wykonawca ostatecznie przedłużył okres związania ofertą i wadium do dnia 30.06.2012 r.
  •  W dniu 14.09.2012r. przesłał pismo (datowane 07.09.2012r.) w którym oświadczył, że „w związku z upływem terminu związania ofertą w przyszłości nie będzie się domagał zawarcia umowy w oparciu o ofertę złożoną w ramach przedmiotowego postępowania”.
 •  II postępowanie
  •  Ponieważ wykonawca, którego oferta w poprzednim postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza (POLIMEX MOSTOSTAL Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie), nie przedłużył terminu związania ofertą oraz odmówił zawarcia umowy na roboty budowlane, Miasto Gliwice w dniu 03.08.2012r. (publikacja ogłoszenia) wszczęło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Termin składania ofert upłynął 18.09.2012r. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MIRBUD S.A. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach z ceną: 321 413 476,45 zł. W postępowaniu nie wniesiono odwołań.

05.04.2013r. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na budowę hali pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Roboty rozpoczęły się 15.04.2013r. i zmierzają do osiągnięcia efektu końcowego.

W skład hali widowiskowo-sportowej Gliwice wchodzą: Hala Główna, Hala Treningowa, Budynek Fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenu. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, projekt nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek Hali Głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do Hali Głównej przylega zespół Hali Treningowej i Budynek Fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ulicy Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ulicy Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe m.in. w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.
Hala będzie również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna – komercyjna rekreacja sportowa.

Planowana hala ma spełniać funkcję:

 • sportową
 • wystawienniczo – ekspozycyjną i targową
 • rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej)
 • widowiskowo – estradową – wszelkie imprezy artystyczno–estradowe i społeczno–polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje)
 • sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.

Więcej informacji o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia, wizualizacje, doniesienia z placu budowy oraz widok z kamer śledzących na żywo postępy budowy hali można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.
 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab