Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności25 lat samorządności

-A +A

Hala widowiskowo-sportowa GliwiceKontakt

fot. K.Krzemiński

Adres

ul. Akademicka/Kujawska
44-100
Gliwice

Dane kontaktowe

Trwa budowa Hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską w Gliwicach. Będzie ona jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Jak postępują prace przy budowie obiektu?

Jeszcze niedawno – podczas majowego Dnia Otwartego – można było podziwiać główną arenę budowanej Hali GLIWICE skąpaną w słońcu. Obecnie trwa przykrywanie dachu blachą trapezową. – Przykryliśmy już prawie połowę z 16,5 tys. m2 powierzchni dachu. Równolegle montowane są klapy oddymiające. W sumie będzie ich 95. Jednocześnie przystępujemy do układania izolacji termicznej i membrany na gotowych już fragmentach blachy – informuje Tomasz Kaźmierczak, kierownik budowy z firmy MIRBUD S.A., która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Jego zdaniem dach, który kształtem przypomina końskie siodło, to najciekawszy element konstrukcji tego obiektu. Tworzy go żelbetowy ring opierający się na 40 słupach, na którym rozciągnięto 58 stalowych lin – 29 głównych (na kierunku wschód-zachód) i 29 naprężających (na kierunku północ-południe). – Nie są to elementy tuzinkowe, spotykane w innych tego typu obiektach – przyznaje Tomasz Kaźmierczak.

Podczas gdy w hali głównej roboty koncentrują się na dachu, to kilka poziomów niżej trwa wykańczanie konstrukcji trybun okalających arenę. W przyszłości zamontowanych zostanie tutaj 10,5 tys. krzesełek. Przewidziano także trybuny mobilne na kolejne 3,2 tys. miejsc.

W budynku hali głównej dobiegają także końca roboty murowe – przygotowane są niemal wszystkie posadzki, wznoszone są ostatnie ścianki, a te które już powstały są tynkowane. Na najniższym poziomie – podziemnego parkingu – wykonywana jest izolacja termiczna, a na najwyższym trwa montaż tzw. korony hali. To konstrukcja stalowa elewacji nad ostatnim stropem. Prace nad tym elementem są zaawansowane w 75% i powinny zakończyć się na przełomie wakacji. Potem robotnicy będą mogli zająć się samą elewacją. Docelowo cała fasada hali będzie przeszklona, a na długości obu maszynowni będą poziome żaluzje. Na elewacji zamontowany zostanie obwodowy ekran ledowy składający się z 64 tys. punktów świetlnych.

Do hali głównej przylega mniejsza hala treningowa o powierzchni 2,5 tys. m2 oraz budynek fitness. W pierwszym z tych obiektów, w którym w przyszłości na trybunach będzie mogło zasiąść ponad 1000 widzów, pod stropem układany jest tynk akustyczny. To cienka, licząca 76 mm warstwa o szczególnych właściwościach dźwiękochłonnych. Natomiast budynek fitness jest praktycznie gotowy – został zadaszony, wzniesiono wszystkie wewnętrzne ściany. Rozpoczynają się roboty elewacyjne.

Równolegle w Hali GLIWICE prowadzone są prace instalacyjne. Powstało już przyłącze wodociągowe, trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Sporo dzieje się także wokół powstającego kompleksu. Układane są m.in. kolejne warstwy pod przyszłe drogi, place, parkingi i chodniki.

Więcej informacji o hali na stronie www.hala.gliwice.eu

Informacje dotyczące przetargów na roboty budowlane:
Dla udzielenia zamówienia przeprowadzono 2 postępowania:

 •  I postępowanie
  •  Termin składania ofert: 29.04.2011r., oferty złożyło 11 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez POLIMEX MOSTOSTAL S.A. w Warszawie z kwotą – 294 285 566,19 zł.
  •  Wykonawca ostatecznie przedłużył okres związania ofertą i wadium do dnia 30.06.2012 r.
  •  W dniu 14.09.2012r. przesłał pismo (datowane 07.09.2012r.) w którym oświadczył, że „w związku z upływem terminu związania ofertą w przyszłości nie będzie się domagał zawarcia umowy w oparciu o ofertę złożoną w ramach przedmiotowego postępowania”.
 •  II postępowanie
  •  Ponieważ wykonawca, którego oferta w poprzednim postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza (POLIMEX MOSTOSTAL Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie), nie przedłużył terminu związania ofertą oraz odmówił zawarcia umowy na roboty budowlane, Miasto Gliwice w dniu 03.08.2012r. (publikacja ogłoszenia) wszczęło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Termin składania ofert upłynął 18.09.2012r. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MIRBUD S.A. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach z ceną: 321 413 476,45 zł. W postępowaniu nie wniesiono odwołań.

05.04.2013r. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na budowę hali pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Roboty rozpoczęły się 15.04.2013r. i zmierzają do osiągnięcia efektu końcowego.

W skład hali widowiskowo-sportowej Gliwice wchodzą: Hala Główna, Hala Treningowa, Budynek Fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenu. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, projekt nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek Hali Głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do Hali Głównej przylega zespół Hali Treningowej i Budynek Fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ulicy Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ulicy Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe m.in. w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.
Hala będzie również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna – komercyjna rekreacja sportowa.

Planowana hala ma spełniać funkcję:

 • sportową
 • wystawienniczo – ekspozycyjną i targową
 • rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej)
 • widowiskowo – estradową – wszelkie imprezy artystyczno–estradowe i społeczno–polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje)
 • sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.

Więcej informacji o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia, wizualizacje, doniesienia z placu budowy oraz widok z kamer śledzących na żywo postępy budowy hali można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.
 

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Bogusława Masternak, Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice