Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności25 lat samorządności

-A +A

Hala widowiskowo-sportowa GliwiceKontakt

fot. K.Krzemiński, arch. UM

Adres

ul. Akademicka/Kujawska
44-100
Gliwice

Dane kontaktowe

Trwa budowa Hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską w Gliwicach. Będzie ona jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Jak postępują prace przy budowie obiektu?

Aura sprzyja budowlańcom. Widoczna z zewnątrz czterokondygnacyjna konstrukcja HALI GŁÓWNEJ jest gotowa. Intensywne roboty wrą w środku. – Zamontowaliśmy już ponad 90%  prefabrykowanych trybun widowni. Układane są też stopnie schodów na trybunach – relacjonuje Tomasz Kaźmierczak, kierownik budowy z firmy Mirbud S.A., która jest głównym wykonawcą robót. – Powierzchnia dachu hali głównej wynosi blisko 17 tys. m2, a różnice wysokości pomiędzy różnymi częściami sięgają 8 metrów, więc wszelkie prace realizujemy tam metodą alpinistyczną. Na gotowym ringu zamontowaliśmy już konstrukcję dachu linowego, a obecnie przymocowujemy płatwie stalowe na linach naciągających oraz konstrukcje wymianów pod klapy oddymiające. Poza tym trwa montaż instalacji deszczowej odwadniającej płaszczyzny dachowe dodaje kierownik budowy.

Na parterze hali głównej prowadzone są roboty wykończeniowe związane z wylewaniem posadzki i układaniem podposadzkowej instalacji sanitarnej. Zakończono już montaż izolacji termicznej przyziemia. Na trzech poziomach hali (parkingu, wejścia i loż VIP) trwa wznoszenie ścianek murowanych z bloczków „silka”.

Funkcję zaplecza hali głównej, służącego do ćwiczeń i rozgrzewek przed zawodami i meczami, pełni trzypiętrowa HALA TRENINGOWA. Ta część kompleksu ma już gotową konstrukcję trybun i dachu. W środku trwa wznoszenie ścianek murowanych z bloczków „silka” i montaż instalacji deszczowej odwadniającej płaszczyzny dachowe. Dwukondygnacyjną, zbliżoną do prostokąta bryłę BUDYNKU FITNESS przysłania już konstrukcja dachu. Wewnątrz trwają roboty murowe i montaż instalacji deszczowej odwadniającej płaszczyzny dachowe. W pomieszczeniach parkingu zakończono układanie nadbetonu jako warstwy scalającej płyty stropowe. – Sfinalizowaliśmy również roboty ziemne przy pochylni dla niepełnosprawnych. Obecnie powstaje mur oporowy w rejonie rolby (to maszyna do pielęgnacji tafli lodowiska, niezbędna przy organizacji rozgrywek hokejowych i zawodów łyżwiarskich – dop. red.), trwa też obsypywanie pozostałych murów oporowych oraz nasypów pod schody główne i nasypu pod drogę pożarowąkończy relację z budowy hali GLIWICE Tomasz Kaźmierczak.

Informacje dotyczące przetargów na roboty budowlane:
Dla udzielenia zamówienia przeprowadzono 2 postępowania:

 •  I postępowanie
  •  Termin składania ofert: 29.04.2011r., oferty złożyło 11 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez POLIMEX MOSTOSTAL S.A. w Warszawie z kwotą – 294 285 566,19 zł.
  •  Wykonawca ostatecznie przedłużył okres związania ofertą i wadium do dnia 30.06.2012 r.
  •  W dniu 14.09.2012r. przesłał pismo (datowane 07.09.2012r.) w którym oświadczył, że „w związku z upływem terminu związania ofertą w przyszłości nie będzie się domagał zawarcia umowy w oparciu o ofertę złożoną w ramach przedmiotowego postępowania”.
 •  II postępowanie
  •  Ponieważ wykonawca, którego oferta w poprzednim postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza (POLIMEX MOSTOSTAL Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie), nie przedłużył terminu związania ofertą oraz odmówił zawarcia umowy na roboty budowlane, Miasto Gliwice w dniu 03.08.2012r. (publikacja ogłoszenia) wszczęło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Termin składania ofert upłynął 18.09.2012r. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MIRBUD S.A. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach z ceną: 321 413 476,45 zł. W postępowaniu nie wniesiono odwołań.

05.04.2013r. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na budowę hali pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Roboty rozpoczęły się 15.04.2013r. i zmierzają do osiągnięcia efektu końcowego.

W skład hali widowiskowo-sportowej Gliwice wchodzą: Hala Główna, Hala Treningowa, Budynek Fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenu. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, projekt nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek Hali Głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do Hali Głównej przylega zespół Hali Treningowej i Budynek Fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ulicy Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ulicy Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe m.in. w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.
Hala będzie również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna – komercyjna rekreacja sportowa.

Planowana hala ma spełniać funkcję:

 • sportową
 • wystawienniczo – ekspozycyjną i targową
 • rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej)
 • widowiskowo – estradową – wszelkie imprezy artystyczno–estradowe i społeczno–polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje)
 • sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.

Funkcje nadzorcze nad realizacją inwestycji Miasto Gliwice zdecydowało się powierzyć Menadżerowi Projektu. To zadanie powierzono gliwickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, które prowadziło już wiele dużych inwestycji, m.in. budowę kanalizacji w mieście. Menadżer Projektu koordynuje prace podmiotów zaangażowanych w inwestycję, zarządza jej realizacją w zakresie rzeczowym i finansowym oraz kontroluje zgodność realizacji z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia, wizualizacje, doniesienia z placu budowy oraz widok z kamer śledzących na żywo postępy budowy hali można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.
 

Polecamy galerie

Związek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna Sekap

Miejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Bogusława Masternak, Joanna Lenczowska,  Katarzyna Magiera, tel. 32-238-54-80, Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice