EWALUACJA - WYNIKI

Dodano: 15.11.2016 / drukuj / pdf

Zakończyły się październikowe spotkania z mieszkańcami, dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (GBO). Stanowiły one część ewaluacji przedsięwzięcia, mającej na celu wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń podczas tworzenia procedury kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Podczas spotkań ewaluacyjnych mieszkańcy zgłaszali uwagi i propozycje dotyczące zasad GBO. Wszystkie zostały przeanalizowane, a część uwzględniono w projekcie procedury na 2017 r.

Prezentujemy analizę uwag i propozycji przekazanych przez mieszkańców i członków rad osiedli podczas spotkań ewaluacyjnych, które odbyły się w dniach 4,6,11 i 18 października 2016 r. (prezentacja w formacie pdf).