Kandydaci nieprzyjęci

Dodano: 09.04.2017 / drukuj / pdf

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego,
  • skorzystać z oferty przedszkoli niepublicznych lub innych form wychowania przedszkolnego,
  • wziąć udział w postępowaniu uzupełnającym.

Postępowanie uzupełniające:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

(powrót)