Terminy realizacji wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Terminy realizacji wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uaktualniono: 23.03.2017 / pdf

Termin realizacji wniosku (wydania decyzji administracyjnej):
Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z § 35 par. 3 KPA –powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Termin wypłaty dofinansowania:
Przekazanie przyznanego dofinansowania zależne jest od otrzymania przez Urząd Miejski w Gliwicach środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.