Procedura ubiegania sie o dowóz

Procedura ubiegania sie o dowóz

Uaktualniono: 08.04.2017 / drukuj / pdf

1. Zgłoszenie chęci korzystania z dowozu lub zwrotu kosztów
a) Od maja rodzice i opiekunowie dzieci/uczniów mogą składać w Wydziale Edukacji wypełniony wniosek wraz z aktualnymi załącznikami
b) Jeśli dziecko nadal uczęszczać będzie do tej samej placówki rodzic/opiekun może złożyć wniosek za pośrednictwem placówki – termin zbierania wniosków podany zostanie przez placówkę oświatową

2. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku
a) Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, Wydział Edukacji (lub placówka oświatowa w wypadku dzieci/uczniów pełnosprawnych) poinformuje Państwa o przyczynie odrzucenia wniosku.
b) Jeśli wybrali Państwo przewóz grupowy i nie zostali poinformowani o negatywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku, należy spodziewać się w okolicy rozpoczęcia nowego roku szkolnego kontaktu telefonicznego ze strony przewoźnika lub placówki oświatowej na temat szczegółów dotyczących przewozu np. godziny i miejsca przystankowego przewozu.
c) Jeśli zdecydowali się Państwo na zwrot kosztów i nie zostali Państwo poinformowani o negatywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku, należy w okolicy rozpoczęcia nowego roku szkolnego uzgodnić z placówką oświatową termin podpisania umowy na zwrot kosztów.

3. Zgłaszanie zmian w korzystaniu z dowozu
a) W trakcie roku szkolnego do Wydziału Edukacji należy zgłaszać – m.in. zmianę wybranej formy dowozu, rezygnację z dowozu, zmianę numeru telefonu, zmianę adresu, aktualizacje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/ucznia, zmiany dotyczące sposobu korzystania z dowozu.
b) W trakcie roku szkolnego do placówki oświatowej należy zgłaszać – m.in. informacje o nieobecnościach dłuższych niż 2-dniowe dzieci dowożonych grupowo, stałe zmiany dotyczące dowozu grupowego, wszelkie zmiany dotyczące umowy o zwrot kosztów jak np. zmiana numeru konta, zmiana samochodu i inne dotyczące bezpośrednio treści umowy.

Składanie wniosków o dowóz w terminie późniejszym:
  • Jeśli wniosek na przewóz grupowy złożony został później niż w połowie sierpnia (lub w trakcie roku szkolnego) i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w terminie około tygodnia od daty jego złożenia przewoźnik powinien skontaktować się z Rodzicami/Opiekunami, w celu ustalenia szczegółów dowozu.
    Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie zostaną Państwo poinformowani przez Wydziału Edukacji o przyczynach jego odrzucenia.
  • Jeśli wniosek na pokrycie kosztów transportu zbiorowego lub zwrot ryczałtu za paliwo złożony został później niż w połowie sierpnia (lub w trakcie roku szkolnego) i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to po około tygodniu od daty jego złożenia Rodzice/Opiekunowie mogą kontaktować się z placówką oświatową w celu podpisania stosownej umowy. Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie zostaną Państwo poinformowani przez Wydziału Edukacji o przyczynach jego odrzucenia.

(powrót)