„Chorzów / Königshütte”

Added: 11.10.2019 / pdf
stara pcoztówka – widok na centrum Chorzowa
Czas wydarzenia: 
2019-10-17 18:00
Miejsce wydarzenia: 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. księcia Józefa Poniatowskiego 14)
Tematyka wydarzenia: 
„Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku”
Organizator: 
Muzeum w Gliwicach

Historia społeczności żydowskiej na terenie obecnego Chorzowa  jest  nierozerwalnie związana z powstaniem osady Königshütte, która rozwijała się wokół uruchomionej w 1802 roku huty.  Wzrost liczby Żydów w osadzie spowodował,  że już w 1860 roku – osiem lat przed uzyskaniem praw miejskich –  powstały w niej żydowska gmina wyznaniowa i szkoła elementarna, a w 1862 roku został założony żydowski cmentarz.

W 1875 roku przy głównej ulicy miasta wybudowano synagogę, a piętnaście lat później ustanowiono rabinat. Do 1939 roku przedstawiciele społeczności żydowskiej odgrywali dużą rolę w rozwoju Chorzowa poprzez czynne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym miasta. We wrześniu 1939 roku Niemcy spalili tamtejszą synagogę. Okres II wojny światowej przetrwała nieliczna grupa chorzowskich Żydów. Ocalał również cmentarz, który został zlikwidowany przez władze miasta w 1973 roku. W 2006 roku mieszkańcy Chorzowa upamiętnili społeczność żydowską pomnikiem, który został odsłonięty na terenie dawnego cmentarza przy ul. Krzywej.

Kategorie wydarzenia: