Mini Nutki w Stacji czyli zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych

Added: 10.02.2021
Grafika zapowiadająca warsztaty umuzykalniające dla dzieci
Czas wydarzenia: 
2021-02-20 10:00 to 11:00
Miejsce wydarzenia: 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)
Organizator: 
Stowarzyszenie GTW
Organizator kontakt: 
504 676 972

Cieszący się dużym zainteresowaniem cykl dla najmłodszych dzieci powraca do Stacji! Mini Nutki to spotkania z edukacji muzycznej wzbogacone warsztatem kreatywności, który ma na celu rozwijanie słuchu muzycznego, wrażliwości muzycznej, zdolności improwizacyjnych, kreatywności. Kluczową rolę odgrywać będzie aktywne słuchanie muzyki. Warsztaty muzyczno-kreatywne to świetny sposób na wzbogacenie procesu wychowania, które pomogą w rozwinięciu cech emocjonalnych i intelektualnych dzieci.

Zajęcia dedykowane dzieciom w wieku 3-6 lat. Zajęcia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych!
Prowadząca- Małgorzata Walnik, instrumentalistka, doświadczony pedagog oraz animator kultury.

Obowiązują zapisy: zapisysar@gmail.com lub pod nr telefonu 504 676 972 lub poprzez FB Stacji Artystycznej Rynek. Koszt udziału wynosi 10 zł, cena obejmuje materiały. Ilość miejsc ograniczona.

Podczas trwania warsztatów obowiązują zasady reżimu sanitarnego (obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk przed wejściem oraz zachowanie min. 1,5 m dystansu od innych uczestników).

Kategorie wydarzenia: